Pilsēta Sludinājumi Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Lietotāju bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Lietotāji līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā tiek reģistrēti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu  rakstveida piekrišanu (galvojumu). Reģistrētam lietotājam izsniedz lasītāja karti. Tai katrreiz jābūt līdzi, apmeklējot bibliotēku. 

  • Lietotājiem uz mājām izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas termiņi

Grāmatas - 2 nedēļas

Žurnāli, avīzes – 1 nedēļa, jaunākie – uz vietas

 

Lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus vai citus dokumentus. 

Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz bibliotēkas noteiktajam termiņam. Atsevišķu izdevumu lietošanas termiņu bibliotēka pēc lasītāja lūguma (arī telefoniski, pa e-pastu vai autorizējoties) var pagarināt. No lietotāja, kurš noteiktajā termiņā nav nodevis saņemtos izdevumus, bibliotēkai ir tiesības piedzīt soda naudu 0,02Ls par katru nokavēto dienu.

 

Lūgums izturēties saudzīgi pret lietošanā nodotajiem izdevumiem. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

  • Lietotājam, kurš nozaudējis vai sabojājis iespieddarbus vai citus dokumentus no bibliotēkas krājuma,

tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem. Pazaudēto un sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc bibliotēkas dokumentos uzrādītajām cenām.

 Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par bibliotēkas darbu lietotājs var ierakstīt bibliotēkas Ierosinājumu un sūdzību grāmatā.

 

    
Maijs 2020
POTCPSS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker