Sludinājumi Pilsēta Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

BALOŽU PILSĒTĀ PAVEIKTAIS PĒDĒJOS ČETROS GADOS

1.Baložu dome savu pilnvaru laikā ir izstrādājusi teritoriālo plānojumu un arī to grozījumus.

2.Saņemta atzinība konkursā „Sakārtotākā Latvijas pilsēta - 2008” par velotransporta, kā draudzīga dzīves veida attīstīšanu un popularizēšanu.

3.ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās 3.kārta, Baložu pilsētā”, kura realizēšanai ir saņemts daļējs ES finansējums un šobrīd tiek veikts iepirkums.

4.Apgaismojuma renovācija Rīgas ielā posmā no Smilšu 2 līdz Skolas ielai, Uzvaras prospekts pie rindu mājām, Skolas ielā aiz vidusskolas. Uzstādīts jauns apgaismojums Zaļumu prospektā un Cālīšpurva ielā. Apgaismojuma renovācija vai izbūve Purva, Ezera, Smilšu, Jaunatnes un Gājēju ielās.

5.Izstrādīti projekti Cālīšpurva ielai, veloceliņš gājējiem un velosipēdistiem ar apgaismojumu Rīgas ielā no Uzvaras pr. līdz Smilšu ielai. 2009.gādā tiek izstrādāti rekonstrukcijas projekti Meža, Skolas, Saulgriežu un Kūdras ielām.

6.Rekonstruētas vai no jauna izbūvētas Bērzu, Medema, Skudru un Bišu ielas. 2008. gadā pašvaldība uzsāka Smilšu, Jaunatnes, Ezera, Gājēju un Purva ielu rekonstrukciju, šajās ielās nomainot komunikācijas.

7.Pašvaldības iedzīvotājiem ir bijusi iespēja saņemt un ir pieejami pašvaldības maksāti GMI pabalsts, pabalsts pirmklasniekam un vidusskolniekam, skolas gaitas uzsākot, komunālo maksājumu pabalsts, pabalsts krīzes situācijās, brīvpusdienas trūcīgo un maznodrošināto bērniem, bērnu piedzimšanas pabalsts 100 Ls, pabalsts bēru gadījumā 80 Ls, vienreizējs pabalsts politiski represētām un Čenobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 45 Ls, pabalsts audžu ģimenei 100 Ls par bērnu, transporta kompensācija pensionāriem (no 75 gadiem) 60 Ls gadā, ziemassvētku pabalsti pensionāriem 40 Ls, „auklīšu” pabalsti 25 – 50 Ls.

8.Pilnībā pabeigts kultūras nama remonts. Renovēts skvērs un izveidotas auto stāvvieties pie kultūras nama.

9.Bibliotēkā izveidota novada datubāze un lasītāju datu bāze, lai varētu nodrošināt automatizētu apkalpošanu.

10.PII Avotiņš 2006.gadā piebūvējot jaunu piebūvi izveido 2 grupas, bet 2008.gadā pamatskolai atbrīvojot telpas, tiek izveidotas vēl 2 grupas, kā rezultātā ir 10 grupas. Ikgadēji kosmētiskie remonti un mēbeļu iegāde, gan skolā, gan bērnudārzā. Ierīkota domofonu sistēma.

11.Izstrādāts projekts PII Avotiņš teritorijas labiekārtošanas projekts, paredzot jaunus bērnu rotaļu lakumus. Labiekārtošanas projekti teritorijām Zaļā ielā 4, Medema 11, paredzot tajos bērnu rotaļu laukumus.

12.Izremontēta 60 % skola lielākā daļa klašu, kabinetu un nomanīti visi logi.

13.Iegādāts jauns ērts skolas autobuss, ar ko Baložu vidusskolas skolniekus ērti nogādā no dzīves vietas uz skolu un pēcpusdienā no skolas uz mājām.

14.Attīstītas LR līmeņa sacensības visām vecuma grupām – Baložu Velokross, Baložu Velodrošība un Baložu Bizonis, kur kopsummā pēdējo četru gadu laikā startējuši 7144 dalībnieku. Četros gados izveidota tradīcija atklātajām meistarsacīkstēm šahā, dambretē, novusā, galda hokejā, distanču slēpošanā, minigolfā, makšķerēšanā un zemledus makšķerēšanā. Baložu pašvaldības pievienošanās Eiropas ceļu drošības hartai. Sportistu ikgadēja dalība pavasara un rudens meža sakopšanas talkā.

15.Izstrādāts Baložu vidusskolas piebūves un sporta kompleksa projekts, paredzot baseinu un sporta zāli.

16.Baložos nomainītas siltumtrases, siltummaiņi un uzstādīti siltuma skaitītāji. Titurgā nomainīti siltummaiņi un uzstādīti siltuma skaitītāji. Siltināti māju bēniņi Baložos.

17.Pašvaldība piedalījusies uzņēmējdarbības attīstībā, ieguldot pašvaldības zemes uzņēmumu pamatkapitālā, lai palielinātu nodokļu bāzi pašvaldībai. Labs piemērs ir SIA „Baltās naktis” konditorijas izstrādājumu ražošanas cehs un SIA „Svani” zivju pārstrādes cehs, kā arī vairāki kopuzņēmumi, kas realizējuši modernus un pilsētvidei atbilstošus dzīvojamo māju projektus, piemēram, teritorija Ezera ielā 14, kas no purva zonas tika pārveidota par labiekārtotu un patīkamu dzīvojamo rajonu.

18.Sakarā ar krīzes apstākļiem Baložu pilsētas dome visiem zemes nomniekiem samazina un piemēro vienādu nomas maksu no 5 % vai 3% uz 1,5 % gadā no likumā noteiktās vērtības.

19.Daļēji likvidēts Baložos baraku rajons, labiekārtojot un pārveidojot šo „nelabvēlīgo” zonu pilsētā.

20.Renovēti notekgrāvji gar Baložu pilsētas un Ķekavas pagasta administratīvo robežu no attīrīšanas būvēm līdz Cālīšpurva ielai 27 un no Ezera ielas līdz Titurgas ezeram, lai pazeminātos apkārtējo teritoriju gruntsūdens līmenis un lai novadītu lietus ūdens kanalizāciju.

21.Izveidota Zupas virtuve maznodrošinātajiem, krīzes situācijā nonākušajiem utt..

22.Uzstādītas jaunas pieturvietas Baložos.

BALOŽU PILSĒTAS DOME
Julijs 2020
POTCPSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker