Sludinājumi Pilsēta Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

Deputātu fakcijas programma

(projekts)

 

Ķekavas novada domes deputātu frakcijas
„SAVAM  NOVADAM”
darbības programma.
 
Deputātu frakcijas pamatuzdevums ir cīnīties par frakcijas programmas īstenošanu, sabiedrības informēšanu par novada domes aktivitātēm un to ietekmi uz novada sabiedrības saimnieciskajiem un politiskajiem procesiem.
 
1.Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā:
- Veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību piešķirot zemi vai telpas uz līdzvērtīgiem nosacījumiem.
- Nepieļaut darbības, kas degradē pašvaldības uzņēmēju un kopuzņēmumu darbību radot tiem zaudējumus.
- Melēt risinājumus un veicināt normatīvās bāzes veidošanu grūtībās nonākušo uzņēmumu atbalstam (atliekot nodokļu maksājumu termiņus, atbrīvojot pilnībā vai daļēji no nokavējuma maksājumiem un piedāvājot sadarbību pašvaldības rīkotajos pasākumos).
- Organizējot pašvaldības iepirkumus prioritāti noteikt vietājiem uzņēmumiem.
 
2.Veicināt saprotamu un plānveidīgu finansu līdzekļu sadali pašvaldības teritorijām:
- Noteikt atsevišķās teritorijās veicamos darbus un noteikt to prioritatīvo sadalījumu.
- Izstrādāt veicamo darbu secību, pamatojot ar naudas plūsmas atspoguļojumu, visas pašvaldības administratīvajās teritorijās.
- Sagatavot ilgtermiņa budžeta projektu iedzīvotājiem saprotamā formā.
 
3.Izstrādāt attīstīties spējīgu pašvaldības darbības stratēģiju:
- Uzsākot finansu līdzekļu plānošanu jauniem projektiem pamatot to izlietojuma efektivitāti un lietderību ilgtermiņā.
- Prioritāšu korekcijām, sastādot kārtējā gada budžetu, veikt vispusēju analīzi.
 
4.Izstrādāt sociālo programmu iedzīvotāju grupu atbalstam:
- Veidot pašvaldības budžetu atstājot sociālām garantijām vismaz 4,5% no kopējā budžeta.
- Izstrādāt stratēģiju un normatīvo bāzi pašvaldības līdzekļu izmantošanai veicot infrastruktūras uzlabošanu.
- Paredzēt līdzekļus atsevišķu pasākumu organizēšanai.
 
5.Rūpŗties par kultūras un sporta līdzsvarotu attīstību katrā pašvaldības administratīvajā teritorijā:
- Noteikt pašvaldībā atbalstāmos tautas pašdarbības aktivitātes un interešu grupas nosakto to reitingu pēc prioritātes skalas.
- Nosakot teritorijas vai tertoriju grupas nodrošināt visu pašvaldībā dzīvojošo iedzīvortāju iespēju piedalīties tautas mākslinieciskās pašdarbības un sporta organizētajos pasākumos attiecīgajā pašvaldības teriorijā.
 
6.Veicināt izglītības sistēmas plānveidīgu attīstību katrā pašvaldības administratīvajā teritorijā:
- plānojot izglītības iestāžu attīstību prioritātes noteikt tajās iestādēs, kur ir pamatota iestādes attīstība, noslogojums un veicamo pasākumu secība.
 
eXTReMe Tracker
Julijs 2020
POTCPSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker