Sludinājumi Pilsēta Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

Šajā sadaļā tiek veidots alternatīvais novada politikas notikumu izklāsts.

Opozīcija prasa Mūrnieces demisiju

Mūrniece neredz pamatu demisijai

Tiesībsargs ierosina lietu par preses brīvības pārkāpumu

Opozīcija prasa Mūrnieces demisiju; premjers ministres atkāpšanos neprasīs

Publisks paziņojums
par iespējamu noziedzīgu nodarījumu un likuma pārkāpumu apturēšanu Ķekavas novada Domē un tās institūcijās
 
            06.05.2010. Latvijas Republikas Ģenerālprokuroram tika iesniegts iesniegums par pārbaudes veikšanu norādītajos iespējamos likumpārkāpumos, lūdzot iesniegt protestu par Ķekavas novada domes 2010.gada 27.aprīļa lēmumu (Prokuratūras likuma 19.pants), kā arī, saskatot kādas personas rīcībā likuma pārkāpuma pazīmes, izteikt personai rakstveida brīdinājumu par likuma pārkāpuma nepieļaujamību (Prokuratūras likuma 18.pants), bet, gadījumā, ja kādas personas darbībās ir saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes – uzsākt kriminālprocesu.
Iepriekš pieņemto un 2010.gada 27.aprīlī atcelto lēmumu būtība bija sekojoša – Baložu pilsētas pašvaldības ( pēc novadu reformas – Ķekavas novada dome) un privātai kapitālsabiedrībai piederošs uzņēmums SIA „Baložu saimnieks” apsaimniekoja vairākus pašvaldībai piederošus īpašumus Baložu pilsētā un Ķekavas novadā. Uzņēmums darbojās ar peļņu, un, izpildot Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra lēmumu, ieguldīja ievērojamus naudas līdzekļus Skolas ielas 7a un Skolas ielas 9.māju apsaimniekošanā.           
Tagad – pusgadu pēc Ķekavas novada domes lēmuma pieņemšanas un pēc tam, kad SIA „Baložu saimnieks” dalībnieki – pašvaldība un privātā kapitālsabiedrība, ir ieguldījusi ievērojamus naudas līdzekļus šī lēmuma izpildē, Ķekavas novada dome pieņem lēmumu, kas ne tikai ir acīmredzamā pretrunā ar iepriekš pieņemto lēmumu un ir pieņemts atsevišķu domes deputātu interesēs, bet arī ir vēsts uz prettiesisku civiltiesisko attiecību izbeigšanu ar SIA „Baložu saimnieks”.           
Nolemjot izbeigt Baložu pilsētas domes 2004.gada 30.janvāra pilnvarojuma līgumu, šo izbeigšanu pamatojot ar līguma 2.punktu (tā izriet no deputātiem izsniegtā lēmuma projekta, kurš neatbilst pieņemtā un domes priekšsēdētāja R.Jurķa parakstītā lēmuma redakcijai, kaut arī sēdes laikā lēmuma projekta grozījumi netika izskatīti), pilnīgi bez ievērības atstājot šī paša līguma 5.punktā noteikto līguma izbeigšanas kārtību. Tas nozīmē ne tikai to, ka 2010.gada 27.aprīļa lēmums neatbilst paša līguma būtībai un jēgai, bet gan to, ka Ķekavas novada dome nerespektē likumu, nerespektē likumīgi noslēgtus līgumus, kas norāda, ka tiesiskās paļāvības princips, domesprāt, neattiecas uz tās pieņemtajiem lēmumiem un rīcību. Pie tam, nevar izslēgt ilgstošu tiesvedību ar kādu no lēmumā norādītajām komercsabiedrībām sakarā ar prettiesiskā lēmuma pieņemšanu, kas neapšaubāmi izraisīs ievērojamus zaudējumus pašvaldības budžetam.
            Jau kopš vēlēšanām pozīcijas (vairākuma frakciju, tādu kā „Jaunais laiks”) deputāti, nerēķinoties ar mazākuma viedokli ir pieļāvuši virkni, iespējams, prettiesisku darbību, kurus novērst deputātu mazākumam nav iespējams un kuras nodara un var nodarīt pašvaldībai materiālus zaudējumus, un šī iemesla dēļ iesniedzēji ir spiesti lūgt prokuratūru izmantot likuma dotās pilnvaras šo, iespējams, noziedzīgo darbību pārtraukšanai un likumības nodrošināšanai Ķekavas novada domē.
            Mūsuprāt, šāda Ķekavas novada domes deputātu rīcība liecina par deputātu ieinteresētību sev un savam darba devējam labvēlīga lēmuma pieņemšanā, likuma pilnīgu ignorēšanu, uzņēmējdarbības konkurences kropļošanu Ķekavas novadā, pilnīgu nerēķināšanos ar iedzīvotāju viedokli un pašvaldības interesēm.           
Mūsuprāt, šāda situācija ir nepieļaujama, pretēja likumam, bet, kā jau norādījām iepriekš, mūsu deputātu frakcijai nav citu iespēju kā cīnīties ar, mūsuprāt, pieļautajām nelikumībām pašvaldībā, kā vien lūgt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru pārtraukt, iespējamās nelikumīgās darbības. Savukārt Ķekavas novada domei pieprasām neveikt nekādas darbības saistībā ar 2010.gada 27.aprīlī, Ķekavas novada domes sēdē pieņemto, iespējams, nelikumīgo domes lēmumu 3.3.14.(protokols Nr. 11, sēdes protokola pielikums Nr.24), kur ar 11 balsīm „par” tika pieņemts lēmums par 2004.gada 21.janvāra Baložu pilsētas domes lēmuma atcelšanu, Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra lēmuma atcelšanu un 2004.gada 30.janvāra pilnvarojuma līguma izbeigšanu, līdz pārbaudes pabeigšanai un lēmuma pieņemšanai.
 
Par šo iesniegumu informēt visus deputātus.
 
Baložos, 2010.gada 6.maijā
 
Ķekavas novada domes
Frakcijas „Savam novadam” vadītājs                                                             A.Adats
 
 
 
Uzruna 2010.gada 4. maijā
 
 
1990. gada 4. maija rītā (piektdienā) Baložu pilsētciemata tautas deputātu padomes deputātu grupa, Jura Klaka aicināti, ar autobusu devās uz Daugavas stadionu lai piedalītos tautas nobalsošanā par Latvijas nākotni.
Tā kā arī es tajā laikā biju deputāts, tad arī man bija tā iespēja kopā ar citiem deputātiem piedalīties šajā vēsturiskajā notikumā. Jāatzīst, ka tajos gados notika vairākas manifestācijas ar kardināli atšķirīgiem viedokļiem un politiskās pārliecības arī krasi atšķīrās. Tādēļ braucot uz stadionu bija diezgan grūti prognozēt balsojuma gaitu un rezultātus. Ceļā autobusā notika dažādas diskusijas un domu apmaiņas par pārmaiņu iespējamību. Tikai nonākot pārpildītā stadiona tribīnēs pa īstam bija sajūtama tā aura un vibrācijas, kuras laikam aizmirst nav iespējams. Pārsteidza tam laikam sevišķi labais organizatoriskais līmenis (uz vairākiem jautājumiem es vēl tagad neesmu atradis atbildi).
 Vislielākais saviļņojums bija pēc tautas nobalsošanas rezultātu paziņošanas un tiešraides ar Augstāko Padomi. Tad tas likās kā sapnis, kā eiforija ar vieglu nojausmi par nākotni. Diemžēl nākošie pasākumi pārspēja lielākās bažas. Bet bailes toreiz nebija. Tāpat kā tagad. Kā toreiz, tā arī tagad tiek veiktas lielas un mazas kļūdas, tomēr uzskatu, tikai tauta ar tās gudrību tomēr spēs norādīt saviem „vadoņiem„ pareizi ejamo ceļu. Esmu pārliecināts, ka tāpat kā 1990. gadā, arī šodien tauta spēs izteikt savu nepārprotamo pārliecību un izdarīt pareizo izvēli nebūdami vienaldzīgi par mūsu zemes nākotni.
 
Cik zīmīgi, ar šodienas acīm skatoties, ir tajā laikā teiktie vārdi:
 
Mēs nevaram mūžīgi aizbildināties, ka mums ir nenormāla valsts, tāpēc pie mums darbojas un darbosies citādi likumi. Mūsu politikai jāsekmē jauno cilvēku iespējas atrast darbu... jauniem, spēka pilniem cilvēkiem jādod iespēja srādāt un, pats galvenais, nopelnīt.
Ivars Godmanis, Ministru padomes priekšsēdētājs,
1991.gada oktobrī
 
Valsts nerodas nejauši, tāpat vien. Valstis veido un uztur ilgas likteņkopības savienoti indivīdi, apvienojoties kopīgu uzdevumu veikšanai, kopīgu mērķu sasniegšanai. Arī Latvijas valstij jau ar pirmo pastāvēšanas dienu tādi uzdevumi ir bijuši. Mūsu valsts nav dibināta agresīva spēka vairošanai, lai kaut ko pievienotu vai paplašinātu, lai kādam ko atņemtu vai uzspiestu. Mēs esam izveidojuši valsti, lai sevi saglabātu, lai zemē, ko mūsu senči apdzīvo jau ilgāk kā četrus tūkstošus gadu, varētu runāt latviešu valodā, brīvi veidot savu kultūru un saimniecību.
Gundars Krasts, Ministru prezidents,
1998.gada 18. novembrī
 
Beidzas gadsimts, kas mums, latviešiem, ir atnesis gan vislielākās uzvaras un ieguvumus, gan arī vislielākās ciešanas. Pavisam nesen 18. novembrī, atcerēsimies notikumus pirms astoņdesmit gadiem, kad tika proklamēta  Latvijas valsts. Bieži ir dzirdēts jautājums – vai mēs šodien esam tikpat stipri kā vectēvi un vecvectēvi, kas izcīnīja Latvijas brīvību par spīti tiem, kuri toreiz šaubījās un neticēja nākotnei? Esmu pārliecināts – šis latviskais spēks nekur nav zudis, citādi mēs nebūtu atjaunojuši Latvijas neatkarību. Mums tikai jātic sev pašiem, savam spēkam un savai varēšanai. Latvijas spēks ir mūsos pašos, mūsu darbos, mūsu zināšanās un uzņēmībā. Mums ir jāizvirza jauni, lieli mērķi – gan katram savā dzīvē, gan valstī kopumā.
Vilis Krištopāns, Ministru prezidents,
1998, gada 31. decembrī
 
Novēlu izturību un pateicos par katra ieguldījumu Latvijas izaugsmē.
Andis Adats
04.05.2010.

Arhīvi tiek izmantoti no http://old.citakekava.lv/aptauju-arhivs/

Janvaris 2020
POTCPSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker