Sludinājumi Pilsēta Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

Valts Variks  www.balozpilseta.lv

 

 

 

Valts Variks, deputāts

Pieņemšanas laiks:  Iepriekš saskaņojot pa tālruni 26120084

kontakti:

 

mēs esam PRET sastrēgumiem un piesārņojumu(Izskatot jautājumu domes 9.12.2010. sēdē un atbalstot simtiem iedzīvotāju protestus aktīvi iestājās "PRET"  benzīntanka būvniecību Ķekavas centrā, Rīgas ielā 24. )

 

 

 

Valts Variks  www.balozpilseta.lv 

Visiem novada iedzīvotājiem novēlu

Ziemassvētku laikā domāt tikai gaišas domas un ticēt labajam! Sagaidot Jauno gadu, novēlu:
• Baložu un Daugmales iedzīvotājiem - spēt novērtēt to, ko bez novada izveides nekad nebūtu Valts Variks  www.balozpilseta.lviespējams īstenot ne Baložos, ne Daugmalē;
• Ķekavas iedzīvotājiem - saglabāt optimismu, neskatoties uz skarbo realitāti par pašvaldības līdzekļu nevienmērīgu sadali novada teritorijā!
• Pie varas esošās koalīcijas deputātiem - pārlieku nespiest gāzi grīdā un neiedzīt novadu ilgstošos parādos, lai tikai pierādītu savu varēšanu pašlaik!
 
Valts Variks
 
 
 
 
#

Valts Variks  www.balozpilseta.lv

Valts Variks
(startējis no Sabiedrība Citai Politikai):
Novada pirmais gads parādījis īstos trīs pašvaldību apvienošanās ieguvējus – tie ir Daugmales un Baložu iedzīvotāji. Daugmale ar desmit reizes mazāku budžetu nekā Ķekavai pirms apvienošanās nekad nevarētu apgūt tos projektus, kādi iespējami pašlaik, balstoties uz novada kopējo budžetu, piemēram, bērnudārza celtniecības pabeigšanu. Arī Baložu budžets pirms apvienošanās bija vairāk nekā divas reizes mazāks par Ķekavas budžetu.
Gada laikā novada domē vairākkārt izvērsušās asas diskusijas par to, kur vairāk nepieciešama jaunu skolas telpu būvniecība - Ķekavā, kur visas skolas ir pilnīgi noslogotas un bērndārznieku rinda tūlīt pārvērtīsies skolnieku rindā, vai Baložos, kur situācija ar telpām nebūt nav tik kritiska? Diemžēl esošais politisko spēku samērs novada domē lika pieņemt lēmumu, kas Ķekavas sākumskolas būvniecību atliek vismaz uz trīs gadiem.
Nozīmīgākie notikumi - bērnudārza Bitīte un Pļavniekkalna sākumskolas sporta zāles būvniecības pabeigšana. Ir uzlabojusies teritorijas attīstības plānošanas kvalitāte.
Šī gada laikā esmu izjutis gan daudzsološas cerības uz visa novada vienmērīgu attīstību kopumā, gan pārdomas par Ķekavas un Baložu apvienošanas rezultātu. Liels prieks par dambīša sakopšanas un ūdens padeves atjaunošanu kanālā pie 14. mājas Ķekavā, ko uzsākām jau pirms pieciem gadiem, kad vēl nebiju deputāts.

 

 

 

 

 

 

 

#

Sākumskola – nozīmīga Ķekavas problēma
Ķekavas novada pašvaldības izdevums

2010. gada 13. aprīlis

Viena no galvenajām pašvaldības funkcijām - izglītības iespēju nodrošināšana tās teritorijā dzīvojošajiem bērniem. 2009. gada nogalē, izvērtējot statistikas datus, nācās secināt, ka Ķekavas novadā ~35% sākumskolas un pamatskolas vecuma bērnu apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, lielākoties Rīgā.

Pēc principa – nauda seko bērnam, pašvaldības savstarpēji veic norēķinus par bērnu izglītošanu citu pašvaldību skolās. Patlaban par savu bērnu apmācību citu pašvaldību skolās Ķekavas novada domei vidēji gadā jāmaksā 750 000 latu. Novadā mācās arī citu pašvaldību bērni, tādēļ citas pašvaldības Ķekavas novada pašvaldībai iemaksā apmēram 150 000 latu. Starpība starp šīm summām ir ~ 600 000 latu. Ja nekas nemainīsies, nākotnē novadam būs jāmaksā vēl vairāk. Protams, rodas jautājums - kāpēc bērni nemācās Ķekavas novada skolās? Skolotājiem būtu darba vietas, novada iedzīvotājiem – daudz ieguvumu.

Viens no iemesliem - telpu trūkums visās trīs Ķekavas pašvaldības skolās (Ķekavas vidusskolas lielajā un mazajā ēkā, Pļavniekkalna sākumskolā).

Iepriekšējos gados skolu un bērnudārzu jautājumi ar dažādiem panākumiem sākti risināt Daugmalē, Baložos un Ķekavā. Pirms novada izveides katrā minētajā administratīvajā teritorijā šie objekti, neapšaubāmi, bija ļoti svarīgi. Pēc jaunā Ķekavas novada tapšanas izrādījās, ka pašvaldību budžetos šiem mērķiem naudas trūcis gan Daugmalē, gan Baložos, gan Ķekavā. Šādā situācijā lielu lomu sāk spēlēt politiskie spēku samēri un spēja izvērtēt prioritātes visa novada mērogā.

Esmu gandarīts, ka vadošie Ķekavas novada deputāti no Baložiem un Daugmales uzskata, ka jauna sākumskola Ķekavā reiz būs. Par to varēja spriest, izlasot izdevuma Ķekavas Novads marta numuru. Tomēr paliek jautājums - kad tā būs? Zinot Ķekavas sākumskolas jautājuma risināšanas procesa virzību, man ir lielas bažas par to, ka šī problēma radīs vēl daudz domstarpību.

Situācijas raksturojumam pakavēšos nesenā vēsturē. Lai Ķekavas novada domes deputātus iepazīstinātu ar kritisko situāciju Ķekavas sākumskolā un to, kas Ķekavas skolas vecuma bērnus sagaida pēc pāris gadiem, kad pirmsskolas (bērnudārza) vecuma bērni sasniegs sākumskolas vecumu, kopā ar pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļas darbiniekiem izstrādājām prezentāciju, kurā neapšaubāmi redzams, ka viskritiskākā situācija ir tieši Ķekavā. Pašlaik Ķekavas skolas ir maksimāli noslogotas un sākumskola - pārslogota. Ķekavā pirmsskolas (bērnudārza) vecuma bērnu skaits pašlaik ir vislielākais, kāds jebkad bijis. Viņiem visiem pēc dažiem gadiem būs jāsāk mācīties skolā...

Ja bērns netiek pašvaldības bērnudārzā, viņam tiek meklēta auklīte, vecāki bērnu dēļ atsakās no darba, tiek izmantoti privātie bērnudārzi, rastas citas iespējas. Kad bērns sasniedz skolas vecumu, ir tikai viena iespēja – apmeklēt skolu. Ja neapmierina vietējās skolas, bērns brauc mācīties citur. Diemžēl skaitļi ir nepielūdzami, un daudziem Ķekavas sākumskolas vecuma bērniem jau nākamajā mācību gadā būs jābrauc mācīties citur, jo Ķekavas skolās vienkārši nepietiks telpu.

Skolu pašreizējā noslodze, ņemot vērā telpu platības, ir šāda: Daugmales pamatskola ~48%; Ķekavas vidusskola (mazā ēka) ~120%; Ķekavas vidusskola (lielā ēka) ~95%; Pļavniekkalna sākumskola ~100 %; Baložu vidusskola (bez uzsāktās piebūves) ~52%. Šo faktu publiskošana, manuprāt, bija par iemeslu Ķekavas deputātu Platpera, Geka, Leišavnieka un Varika izslēgšanai no koalīcijas. Tas ir saprotams, jo visām trīs, manuprāt, nozīmīgākajām būvēm Ķekavas novadā (Daugmales bērnudārzs, Baložu skolas piebūve un Ķekavas sākumskola) līdzekļu uzreiz nepietiks. Bērnudārzu Bitīte šeit neminu, jo pašreiz, pateicoties izvēlētajam līdzekļu investīcijas veidam - PPP (privātā un publiskā partnerība), tā būvniecībai no novada budžeta līdzekļi nav nepieciešami.

Paralēli jaunās Ķekavas sākumskolas tehniskā projekta analīzei šī deputātu sasaukuma laikā kā alternatīvas apspriestas arī divas citas iespējas. Viena no tām - piebūve pie Pļavniekkalna sākumskolas, kam skiču stadijā izstrādāts tehniskais projekts. Otra – piebūve pie esošās Ķekavas vidusskolas. Šāda piebūve realizēta pie Olaines vidusskolas, kas sākotnēji bija identiska Ķekavas vidusskolai.

Diemžēl atsevišķu Ķekavas deputātu piedāvājums apstiprināt darba grupu vispiemērotākā Ķekavas skolu problēmas risinājuma noteikšanai netika atbalstīts, kaut darbu jau bijām uzsākuši (skolēnu skaita analīze pa apdzīvotām vietām nākotnē, bērnu un vecāku optimālākie maršruti no mājām uz skolu un darbu, būvniecības tehnisko iespēju izpēte un citi). Domas dalījās arī par PPP piemērošanu skolas būvniecībai. Tika ierosināts gan Ķekavas sākumskolu, gan Daugmales bērnudārzu apvienot vienā PPP projektā. Ņemot vērā vēl neskaidro bērnudārza Bitīte gala rezultātu un pašvaldības saistības par šī objekta uzturēšanu 20 gadu garumā, Ķekavas deputāti tam iebilda.

Eļļu ugunī pielēja arī atklāsme par Baložu un Daugmales 2009. gada budžetos paredzēto un gada beigās reāli iztērēto naudas summu, kā arī mēģinājums Daugmales bērnudārzam līdzekļus paredzēt jau no 2011. gada budžeta. Protams, apsveicami, ka deputāti aizstāv tās vietas intereses, no kurienes paši ievēlēti. Tomēr, manuprāt, būtu ļoti labi, ja kaut vai koalīcijas ietvaros varētu saplānot, kurš no lielajiem objektiem ir pats svarīgākais un pašreiz prioritārākais, kādos termiņos iespējams pabeigt pārējos, kuru objektu uzturēšanas izdevumi nākotnē attaisnojami, kuri nē?

Šāda vienošanās dotu skaidrību gan iedzīvotājiem, gan deputātiem un ļautu izvairīties no iekšējām domstarpībām, kādas radušās pašlaik. Savlaicīga nozīmīgu jautājumu izdiskutēšana ļautu izvairīties no tādām neveiksmēm kā Baložu skolas piebūve. Pašlaik apturēta būvniecība gan Baložu skolas mācību korpusa piebūvei, gan sporta zālei, kas celtu skolas prestižu. Ja pašreiz iztērētie līdzekļi būtu ieguldīti sporta zāles būvniecībā, nākamā mācību gada sākumā tā būtu gatava.

Iepazīstoties ar piedāvāto Ķekavas novada 2010. gada budžeta projektu, konstatēju, ka nav ņemts vērā ierosinājums Ķekavas skolu problēmai paredzēt līdzekļus 2010. gada budžetā (skat. 2010. gada 13. janvāra domes sēdes protokolā papildus jautājumu). Šis bija galvenais iemesls, kādēļ tika pārtraukta 2010. gada 27. janvāra domes sēde, jo citādi Ķekavas sākumskolai budžetā būtu palikusi sākotnēji ieplānotā 0. Interesanti bija lasīt atšķirīgos viedokļus par 2010. gada budžetu nākamajā Ķekavas Novada izdevumā pēc budžeta apstiprināšanas.

Diemžēl šīs aktivitātes dēļ iepriekš minētie četri Ķekavas deputāti vairs netiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, piemēram, lielas zemes platības maiņa Ķekavas centrā. Šie notikumi mūs saliedējuši - kopīgi apspriežam iespējas, kā turpmāk pilnvērtīgi pildīt savus deputātu pienākumus un aizstāvēt ķekaviešu intereses. Diskutējot par Ķekavas sākumskolas jautājumu, nonācām pie secinājuma, ka viens no mums šobrīd pieejamākajiem līdzekļiem sākumskolas būvniecības procesa paātrināšanai ir regulāra sabiedrības informēšana.

Ceru, ka, pārvarot pašreizējo saspīlējumu novada domes deputātu vidū, spēsim rast visam novadam visizdevīgākos risinājumus!

Julijs 2020
POTCPSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker