Sludinājumi Pilsēta Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

Deputātu frakcijas "Savam Novadam" 2010. gada viedokļu arhīvs

 

 

# # #

Deputātu frakcija "Savam Novadam" un tās atbalstītāji sveic aktīvākos novada sportistus.

2010.gada 7.janvārī, Ķekavas kultūras namā, tika sumināti novada aktīvākie sportisti. Visu sveicēju starpā sportistus sveica un pateicības izsniedza arī deputātu frakcija "Savam Novadam"(A.Adats, P.Geks, A.Platpers) un tās atbalstītāji (V.Variks, I.Leišavnieks). Deputātu frakcijas vadītājs Andis Adats savā uzrunā norādīja:

Pārstāvot deputātu kopu, pateicos visiem Ķekavas novada sportistiem par augstajiem sasniegumiem, kā vietējās nozīmes, tā arī starptautiskajās sacensībās. Prieks par lielo nominantu pulku, bet tomēr apzinamies, ka daudz vairāk sportisti palikuši ārpus šīm viesmīlīgajām telpām. Novēlam lai arī viņu sniegums tiktu novērtēts ar tādām vērtīgām pašvaldības balvām kā šovakar.

Mūsu deputātu kopa ir kā pastarīši lielajā deputātu saimē. Mēs laikam viņiem neesam vēl sevi pierādījuši kā lemtspējīgi, tādēļ pie pašvaldības budžeta veidošanas mūs nepielaiž un rezultātu skaitīšanu mums neuztic. Tomēr patīkami, ka domes priekšsēdētājs savā šīvakara uzrunā min, ka jūs savus sportiskos panākumus esat veltījuši "Savam Novadam". Tādēļ mēs, deputātu frakcija "Savam Novadam", cenšamies sākt kādus mazos "labos" darbiņus pēc savas saprašanas, cerot, ka mūsu veikumu novērtēs un kādreiz uzticēs kādu nopietnāku uzdevumu. Šodien mēs nolēmām no saviem skopajiem uzkrājumiem sumināt savus kolēģus - sportiskākos domes deputātus:

Deputātu frakcija "Savam Novadam" sveic sportisko Ināru Beļinski1. deputāts, kurš ziedo sevi un darbu domē, lai nestu savu slavu pasaulē. Atgriežoties mājās vienmēr atved lielu klāstu ar medaļām, kuras iegūtas pasaules mēroga sacensībās - Inārs Beļinskis;

 

 

Deputātu frakcija "Savam Novadam" sveic sportisko Laumu Žilko2. deputāts, kurš kā maza skudriņa brīvajā laikā tekalē pa novada apkaimi meklējot vietas, kur organizēt jaunas sacensības, bet darba laikā mēģina iesaistīt sporta aktivitātēs ikkatru novada iedzīvotāju - Lauma Žilko

 

# # #

Naudas sadalījumam jābūt sabalansētam un drošam pret izšķērdēšanuArī premjers V.Dombrovskis atzīst:  nākamgad strukturālās reformas jāīsteno arī pašvaldībās.

Frakcijas deputāti ne vienu reizi vien ir norādījuši par nepieciešamību pašvaldības darbu organizēt un līdzekļus tērēt tā, lai būtu lielākais ieguvums. Līdz šim mūs neuzklausīja, varbūt tagad tomēr kaut kas mainīsies. (skatīt vairāk>>)

#

  Deputātu frakcija "Savam Novadam" izsaka pateicību Arnoldam Keisteram un Jurim Krūmiņam par izrādīto iniciatīvu likuma normu aizstāvēšanai un pašaizliedzīgu darbību kabineta un pavairošanas iekārtu piešķiršanu frakcijas deputātu vajadzībām Baložu pārvaldes ēkā.

#

Pirmdien, 13.decembrī ap plkst.17.oo, Baložu pilsētas domes ēkā tika okupēts kabinets, kurš bija paredzēts deputātu frakcijas „Savam novadam” deputātu pienākumu pildīšanai un līdz šim tika izmantots tieši šim mērķim nodrošinot piecu deputātu darbu. Šis ir vienīgais kabinets Ķekavas novada domē, kuru vienlaikus izmanto vairāk par diviem deputātiem.  (skatīt šeit>>)

Pēc domes sēdes daļa koalīcujas deputātu nosoda E.Veispala, I.Pihtova un M.Volkoviča rīcību okupējot deputātu frakcijas "Savam Novadam" telpas.

Citās vietās deputātu frakcijām telpas piedāvā civilizētāk !

 

#

   Deputātu frakcija ir norādījusi uz domes priekšsēdētāja vietnieka un attīstības komitejas priekšsēdētāja Jura Krūmiņa rīcību nepildot viņam uzticētos pienākums. Pārkāpjot likumu šis jautājums nav izskatīts pēc būtības. Šādas attieksmes rezultāts ir daudzie pavirši un neprofesionāli sagatavotie lēmumprojekti, tai skaitā Daugmales pagasta padomes laikā prettiesiski pieņemto lēmumu atcelšana vai labošana.
  Kā piemēru jāmin domes lēmums par zemes īpašuma „Vecvidēji” detālplānojuma izstrādāšanu, kuru RAPLM speciālisti ir atzinuši par prettiesiskiem un norādījuši, ka divu nedēļu laikā jāpieņem lēmums par minēto jautājumu. Līdz šai dienai jautājums par zemes īpašuma „Vecvidēji” detālplānojuma izstrādāšanu nav skatīts domes sēdē, ar ko tiek veicināta likuma normu pārkāpšana. Domes priekšsēdētāja un citu atbildīgo speciālistu nolaidīgā attieksme pret uzticētiem pienākumiem draud ar visu deputātu līdzatbildību. Lai nepieļautu turpmāku likumu prasību pārkāpšanu un noņemtu aizdomas par koruptīvām pasākuma pazīmēm un pamatojoties uz Raplm 15.10.2010 vēstuli Nr.1-16e/A-888/6291, pieprasām:
 
  Izskatīt jautājumu par zemes īpašuma „Vecvidēji” detālplānojuma izstrādāšanu šodienas domes sēdē, pieprasīt paskaidrojumus no atbildīgām amatpersonām un uzklausīt ieinteresētās personas.

#

mēs esam PRET sastrēgumiem un piesārņojumu   Deputātu frakcija krasi iestājas "PRET" benzīntanka būvniecības ieceri Ķekavas centrā starp tirdzniecības centru "Lība" un "Maxima", ko neatbalsta arī vairāki simti Ķekaviešu! Neapmierinātība pamatota ar grūti izbraucamo krustojumu un jaunu, palielinātu transporta plūsmu. Ir aizdomas, ka šī projekta veicināšanai tiek ignorēta prasība pa degvielas stacijas būvētāju līdzekļiem izbūvēt regulējamu krustojumu, lai to darītu uz iedzīvotāju rēķina - ieguldot pašvaldības līdzekļus, kuri noderētu citu, aktuālāku problēmu risinājumos.
 
 
#

Vai Ķekavu sagaida Ādažu liktenis?Ķekavas domes deputāti nobalsojuši par Baložu skolas piebūves celtniecības apturēšanu.

 
Pārkāpjot Ķekavas novada pašvaldības nolikuma prasības nenododot lēmuma sagatavošanu komitejās un neļaujot deputātiem iepazīties ar sēdes materiāliem likumā noteiktā kārtībā (lēmuma projektam netika pievienoti darba materiāli) jautājums par līgumas slēgšanu, kas radītu miljons latu lielus zaudējumus pašvaldībai, tika virzīts uz kārtējo domes sēdi 25.11.2010. kā piebalsotais jautājums. Veicot balsojumu par šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes dienas kārtībā netika saņemts pietiekošs balsu daudzums, pēc kā domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis nekavējoši paziņoja par ārkārtas sēdes sasaukšanu vēl pirms kārtējās domes sēdes darba kārtības apstiprināšanas.
Ārkārtas domes sēdē 25.11.2010. plkst. 16.30, neskatoties uz opzīcijas norādījumiem par pašvaldības līdzekļu nesaimniecisku tērēšanu krīzes apstākļos, tika pieņemts lēmums:
1. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības uzsākto infrastruktūras objektu   „Baložu skolas piebūves un sporta kompleksa pirmās kārtas būvniecība” kā prioritāru un pašvaldības attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu, kura pabeigšanai izvēlēts finansēšanas modelis-ilgtermiņa saistības.

2.  Lūgt atļauju LR Finanšu ministram uzņemties ilgtermiņa saistības infrastruktūras objekta pabeigšanai 2 799 410 Ls (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti desmit lati) apmērā.

3. Uzņemties ilgtermiņa saistības uz 5 (pieciem)gadiem.

4. Saistību izpildes finansējumu garantēt no pašvaldības kārtējā gada budžeta ieņēmumiem.

5. Atcelt  2010.gada 10.jūnija lēmumu 1§ 1.1, protokols  Nr.13.
 
Šo darbību rezultātā Ķekavas novada dome pirms sešiem mēnešiem laužot līgumu ar būvfirmu, kura bija apņēmusies uzbūvēt par zemāku cenu un uzsākusi būvniecību, ir radījusi pašvaldībai 1061227,40 (viens miljons sešdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmi septiņus latus) zaudējumus. (skatīt šeit>>)

#

Ķekvas novada domes opzīcijas deputāti ir neizpratnē par Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas atbrīvotā Juris Jerums - publicitātes foto: kekavas novads . lvpriekšsēdētāja Jura Jeruma rīcību neiekļaujot kārtējā komitejas sēdē jautājumu par viņa atbilstību pienākumu veikšanai. Turklāt Juris Jerums, kā komitejas priekšsēdētājs, turpina neapmeklēt pašvaldības svarīgus pasākumus ( Valsts proklamēšanas 92. gadadienai organizētie pasākumi kultūras namos), kā arī dezorganizējis pasākumu norisi Ķekavas sākumskolā, kur apsolījis piedalīties un uzrunāt pasākuma dalībniekus, bet nebrīdinot nav ieradies. (skatīt šeit>>)

#

Juris Jerums - publicitātes foto: kekavas novads . lvFrakcijas "Savam novadam" deputāti izsaka neapmierinātību ar Izglītības, Kultūras un Sporta jautājumu komitejas atbrīvotā priekšsēdētāja Jura Jeruma darbu. Frakcijas deputātus neapmierina J.Jeruma nolaidīgais darba stils saņemot vairāk kā 1200 latu lielu atalgojumu krīzes laikā un tie pieprasa J.Jeruma atcelšanu, kā arī sniegt paskaidrojumus par bezatbildīgo darba attieksmi. I.Pihtovs atzīst, ka šis ierosinājums jāizskata likumā noteiktā kārtībā. (skatīt šeit>>)

#

Frakcija "Savam novadam" deputāti apšauba, ka kāds viltojis iedzīvotāju parakstus iesniegumā par Baložu pašvaldības atdalīšanu no Ķekavas novada. Frakcija uzskata, ka iedzīvotāju nopratināšana mājās, vēlās vakara stundās ir mēģinājums ietekmēt sabiedrisko domu un ar varas mehānismiem ierobežot demokrātijas izpausmes. Frakcijas deputāti netic, ka LR iekšlietu ministre, kura dzīvo Baložos, nezin par šādu iniciatīvu, kura novedusi pie policijas darbinieku resursu un degvielas un tehnikas nesaimnieciskas tērēšanas laikā, kad budžetā nepietiek naudas operatīvām darbībām. (skatīt šeit>>) pielikumu (skatīt šeit>>)

#

Jaunā vēlēšanu kārtība var nest negaidītus pārsteigumus (skatīt šeit>>)

#

Plāno dibināt Latvijas opozīcijas deputātu asociāciju (skatīt šeit>>)

#

Deputāti Ivans Pihtovs un Maksims Volkovičs pārkāpuši likumu:

Organizējot pasākumu (Purva ielā 2, Baložos), kas veltīts Mātes dienai un 2. pasaules kara beigu atceres dienai, Ivans Pihtovs un Maksims Volkovičs nav ievērojuši Politisko partiju finansēšanas likuma 4. panta trešās daļas prasības. Atbilstoši šī likuma 10. panta pirmajā daļā noteiktajam ir paredzēta administratīvā atbildība- informē KNAB.

 #

Frakcijas deputāti nosūta iesniegumu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinodei (skatīt šeit>>)

#

Frakcijas deputāti, protestējot pret varas deputātu patvaļu, pamet domes sēdi, Ivans Pihtovs pieķerts melos (papildināts) (skatīt vairāk>>)

#

Eksperts iesaka:)) (skatīt vairāk>>)

#

Dienas izteiciens:)) 23.09.2010. - Roberts Jurķis saka:

 "...Ministrija muļķīgi spurojas pretī..."

#

 

Bailes no referenduma var būt tiem, kas baidās no patiesā iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas. Māris ķis, Latvijas pašvaldību savienība

Iedzīvotāji pret...

Ignorē iedzīvotājus

Baložiem brīvību

 

Visa pamatā – IEDZĪVOTĀJS! (skatīt vairāk>>)

Ķekavas novads nav Pierīgā? Rīgas apriņa avīze uzskaita Pierīgas pašvaldības un to politiķus (skatīt vairāk>>)

Kaislības par Ķekavas novada iespējamo sadalīšanu nav rimušas (skatīt vairāk>>)

Katlakalna apkaimē pastnieks izmetis korespondenci (skatīt vairāk>>)

(vai tā varēja būt Ķekavas avīze?)

 

Pieņem likumu par Rojas un Mērsraga atdalīšanu (skatīt vairāk>>)

Sūdzas RAPLM par lēmumu nerīkot apspriešanu par Ķekavas novada sadalīšanu (skatīt vairāk>>)

Sūdzas RAPLM par lēmumu nerīkot apspriešanu par Ķekavas novada sadalīšanu

Pagājušajā nedēļā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei Dagnijai Staķei (ZZS) adresētajā vēstulē iedzīvotāji lūdz atcelt domes augusta nogalē pieņemto lēmumu nesākt apspriešanu, kā arī izvērtēt jautājumu par domes atlaišanu. (skatīt vairāk>>)

komentārs: Janka, 15.09.2010 19:02

"Jurķis galīgi prātu izkūkojis, kā var nerīkot ja tauta PIEPRASA? Viņš laikam varenāks par visiem!? Nekad mūžā vairs nebalsošu par viņu! Pihtovs ar draudziņiem- NODEVĒJU bariņš, pirms vēlēšanām gāja piketēt visos galos, lai tik nepievieno Ķekavai- tagad tika pie lielākas siles un balso ka nevajag dalīt! Pihtov un Veispal kur ir jūsu godīgums un atbildība- tagad jums bija iespēja atdalīties, bet jūs nobalsojat PRET!"

visi komentāri>> http://www.delfi.lv/news/national/novadi/sudzas-raplm-par-lemumu-nerikot-apspriesanu-par-kekavas-novada-sadalisanu.d?id=34090273&com=1

 

Deputātu frakcija izsaka pretenziju domei par nepiedalīšanos vietējās nozīmes prestižākajās sacensībās - Rīgas regiona pašvaldību sporta spēlēs, Mālpilī 28. augustā. (lasīt vairāk>>)

Городок Баложи добивается развода с поглотившей его Кекавой (skatīt šeit>>)

Āboltiņa: deputātiem priekšvēlēšanu populisms jāatstāj aiz Saeimas durvīm (30.08.2010)

Viens no nozīmīgākajiem šīs Saeimas uzdevumiem ir pilnveidot administratīvi teritoriālo reformu. Šīs reformas pamatprincipam un galvenajam atskaites punktam jābūt iedzīvotāju interesēm un ērtībām. Pašvaldības statusu nosaka ekonomiski pamatoti kritēriji, kā arī vēsturiski aspekti, tādēļ novadu veidošana jāuztver kā process, nevis akmenī iecirsts lēmums. (skatīt šeit>>)

Ķekavas novada Deputātu frakcija „Savam Novadam” izprot Baldones iedzīvotāju un biedrības "Mūsu Baldone" pieteikumu par Ministru kabineta 2008. gada 3. decembra rīkojuma Nr. 769 atcelšanu "Par divu jaunu radioaktīvu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons" akceptēšanu". (skatīt šeit>>)
 

Konstatējot prettiesisku rīcību deputātu frakcija pieprasa domes priekšsēdētāja Jura Krūmiņa atlaišanu. (skatīt šeit>>)

26. augustā, pārkāpjot Satversmes, Valsts iekārtas likuma, likuma par pašvaldībām, pašvaldības nolikuma normas un nepildot savas priekšvēlēšanu programmas, 10 deputāti nobalsoja par Roberta Jurķa sagatavoto priekšlikumu noraidīt ierosinājumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu  par Baložu atvienošanos no Ķekavas. Līdz ar to šie deputāti izrādīja gļēvumu un necieņu pret JŪSU (1221 iedzīvotāja) viedokli.

Pats Roberts Jurķis pēc sēdes žurnālistiem iedzīvotāju aktivitātes vācot parakstus un iesniedzot domē novērtēja lakoniski - "...Ja sunim nav ko darīt, tas laiza olas...".

Par Jūsu viedokļa ignorēšanu balsoja:

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Juriķs ( PA "Vienotība")2008.g. 10.decembris - no kereisās: E.Veispals, I.Pihtovs, A.Rausis, I.Beļinskis, R.Jurķis

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš ( RANA )

Saeimas deputātu kandidāts Juris Jerums ( PA "Vienotība")

Saeimas deputātu kandidāts Ivans Pihtovs ( PA "Saskaņas Centrs")

Domes deputāts Edmunds Veispals ( PA "Vienotība")

Domes deputāts Maksims Volkovičs ( PA "Saskaņas Centrs")

Domes deputāts Līga Voldeka ( RANA )

Domes deputāts Arnolds Keisters ( "Kristīgie demokrāti")

Domes deputāts Inārs Beļinskis ( "Latvijas zaļā partija")

Domes deputāts Lauma Žilko (  "Latvijas zemnieku savienība")

 

foto Zane BrīvmaneNeatkarīga aculiecinieka stāsts 27.08.2010

Ķekavas novada dome neatbalsta pašvaldības administratīvās teritorijas grozīšanas publisko apsprieša

Neatbalsta Ķekavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas grozīšanu

Ķekavas deputāti neatbalsta Baložu iedzīvotāju iniciatīvu atdalīties no novada

Informatīvais ziņojums par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu un izmaiņām pašvaldību finanšu izlīdzināšanā

Баложи намерены выйти из состава Кекавского края

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Juriķs ierosina noraidīt 1221 iedzīvotāja vēlmi veikt publisko apspriešanu par Baložu atdalīšanu no Ķekavas. (registrācijas zīmogi uz iesnieguma liecina,ka pašvaldība nevar nodrošināt dokumentu apriti Baložu pilsētas pārvaldē) (skatīt šeit>>)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Juriķs, iesniedzot domei alternatīvo lēmumprojektu par publiskās apspriešanas organizēšanas noraidīšanu, izrāda gļēvumu un necieņu pret iedzīvotāju viedokli.

Ar nožēlu jākonstatē, ka Roberts Juriķs ir melojis paužot: "...Veidojot demokrātisku un atbildīgu Ķekavas novada pašvaldības darbu, pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt iespēju novada iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. Lai to īstenotu, pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties pašvaldības organizētajās sabiedriskajās apspriešanās, diskusijās un darba grupās, kā arī citos līdzdalības pasākumos..."(skatīt šeit>>)

deputātu frakcija augstu novērtē Rojas novada deputātu atbildību iedzīvotāju priekšā:

Saeimas komisija konceptuāli atbalsta Rojas novada sadalīšanu (skatīt šeit>>) 

Saeimas komisija tālākai skatīšanai virzīs jautājumu par Rojas un Mērsraga novadu izveidi (skatīt šeit>>)

Saeimas komisija tālākai skatīšanai virzīs jautājumu par Rojas un Mērsraga novadu izveidi (skatīt šeit>>)

Баложи хочет отделиться от Кекавы  VIDEO

#

22.jūlijā iedzīvotāju iniciatīvas grupa Baložu pārvaldē iesniedza 1221 iedzīvotāja parakstītu iesniegumu pieprasot organizēt punlisko apspriešanu par Baložu atdalīšanos no Ķekavas.(skatīt šeit>>)  VIDEO

#

Iepazināmies ar Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 18. marta ārkārtas sēdes dienas kārtību un materiāliem, dienas kārtības punktam Nr.9. Secinām, ka Ķekavas novada domes darbs ir pretējs pašvaldības un sabiedrības interesēm. Slēpjot no deputātiem un sabiedrības nekustamo īpašumu maiņas ieceri un parakstot prettiesisku vienošanos starp Ķekavas novada domes priekšsēdētāju un privātpersonu tika radīta situācija, pēc kuras turpinot prettiesiskas darbības tiek slēpti patiesie darījuma motīvi. Sagatavojot atšķirīgus domes lēmumu projektus tikai pastiprinās aizdomas par apšaubāma rakstura darījumu. Izmantojot saukli par darījuma izdevīgumu pavīd aizdomas, ka pašvaldība iepriekš jau nav darbojusies godprātīgi un vēl jo projām piedāvājamais maiņas objekts – zeme tiek apgrūtināts ar lietu tiesībām, kas savukārt pazemina īpašuma vērtību. Vēl lielākas šaubas rada nepātrauktās bažas par zemes īpašnieka- sadarbības partnera, veselību un dzīvotspēju, norādot, ka ar potenciālajiem mantiniekiem šāds darījums būtu neiespējams.
 

Pamatojoties uz augstāk minēto un lai novērstu jebkādas aizdomas uz domes un tās darbinieku negodprātīgo rīcību, iesakam lēmumprojektu Nr. 9 Par nekustamā īpašuma „Kreimenes”, Ķekavā, Ķekavas novadā, domājamās daļas apmaiņu pret domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Ķekavas ūdensdzirnavas” Ķekavā, Ķekavas novadā nodot izvērtēšanai kompetentām institūcijām atzinuma saņemšanai. Gadījumā, ja netiks pieņemti minētie grozījumi, atstāsim sev tiesības publiski paziņot sabiedrībai par balsojuma rezultātiem un motīviem, kā arī vērsties tiesībsargājošās institūcijās, lai veicinātu darījuma tiesiskuma izvērtēšanu.

#

Iepazinušies ar Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 18. marta ārkārtas sēdes darba kārtību un materiāliem, izvērtējot darba kārtības 2.punktu, secinām, ka pēc konkursa uz vakanto Kultūras aģentūras direktora vietu izsludināšanas un pretendemtu iesniegumu saņemšanas tika veiktas atlases, pēc kurām tika izvirzīti trīs kandidāti. Tomēr pēdējā kārtā uzradās ceturtā kandidatūra, kura pirms tam nebija iesniegusi dokumentus uz izsludināto konkursu. Minētais fakts liecina, ka konkursa gaitā ir pieļauti nopietni procedūras pārkāpumi, iespējams, pieļaujot dokumentu viltošanu. Šādi procedūras pārkāpumi ir netaisni attiecībā pret pārējiem konkursa dalībniekiem.
 
Pamatojoties uz augstāk minēto un, lai novērstu jebkādas aizdomas par domes un tās darbinieku negodprātīgo rīcību, varbūtējus tiesvedības procesus pret pašvaldību, iesakām lēmumprojektu Nr.2 „Par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras „Ķekavas kultūras aģentūra” direktora iecelšanu amatā” izteikt sekojošā redakcijā: „Atcelt konursa rezultātus un izsludināt jaunu konkursu uz Ķekavas novada pašvaldības aģentūras „Ķekavas kultūras aģentūra” direktora vakanto vietu”.
Gadījumā, ja netiks pieņemti minētie grozījumi, vai tiks uzsākta tiesvedība pret pašvaldību par konkursa procedūras pārkāpumiem, atstāsim sev tiesības publiski paziņot sabiedrībai par balsojuma rezultātiem un motīviem, kā arī vērsties tiesībsargājošās institūcijās, lai veicinātu vainīgo saukšanu pie atbildības.

#

Iepazinušies ar Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 18. marta ārkārtas sēdes dienas kārtību un materiāliem, dienas kārtības 26. punktu,. secinām, ka iekļautie materiāli ir pretrunā ar virknē publikācijās teiktajam. Bez tam,  uzstājoties vēlētāju priekšā Ķekavas novada domes priekšsēdētājs R.Jurķis un viņa vietnieks J.Krūmiņš ir maldinājuši sabiedrību solot pabeigt Baložu vidusskolas sporta zāli un peldbaseinu. Patiesībā ir veikts darbs, lai ceļot jauno mācību korpusu, kurā jāiegulda lielākie līdzekļi, bet kuram nav pievienotās vērtības bez sporta zāles, tiktu panākta vienošanās par darbu pārtraukšanu no izpildītāju puses bez soda sankcijām. Rezultātā no Ķekavas novada „krīzes budžeta” atvēlētā nauda ~600 000 LVL apmērā tiek iesaldēta uz nenoteiktu laiku ierobežojot pašvaldības attītību jebkurā citā tautsaimniecības jomā. Nosodām Ķekavas novada vadības nesaimniecisko rīcību organizējot Baložu vidusskolas sporta zāles celtniecību pēc nulles cikla pabeigšanas.
Rīcība ar Baložu skolu sabiedrībā rada iespaidu , ka Ķekavas novada domes darbs ir haotisks, sabiedrību maldinošs un neveicina plaisas mazināšanos starp sabiedrību un politisko eliti.
 
Pamatojoties uz augstāk minēto, iesakām no lēmumprojekta Nr.26 „Par Baložu skolas piebūves un sporta kompleksa pirmās kārtas būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju” 1.punkta izņemt vārdu „un sporta kompleksa pirmās kārtas” un 3.punktā vārdus „Baložu vidusskolas direktori Vitu Broku” nomainīt ar „Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Juri Krūmiņu”.

Gadījumā, ja netiks pieņemti minētie grozījumi, atstāsim sev tiesības publiski paziņot sabiedrībai par tās attīstībai nelabvēlīgā balsojuma rezultātiem un motīviem, kā arī vērsties tiesībsargājošās institūcijās, lai veicinātu vainīgo saukšanas pie atbildības.

#

Iepazināmies ar Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 18. marta ārkārtas sēdes dienas kārtību un materiāliem, dienas kārtības punktam Nr.1. Secinām, ka Ķekavas novada domes darbs ir haotisks un destruktīvs. Izskatot identisku jautājumu 11.03.2010. sēdē ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums kārtējās domes sēdes novadīt piektdienās plkst. 9.oo. Neievērojot deputāt vēlmi jau 15.03.2010. pirms lēmuma spēkā stāšanās tika sagatavots jauns lēmuma projekts (identisks noraidītajam), kura izskatīšana noteikta uz 18.(!) 03.2010., kaut gan šajā laikā nebija paredzēta domes sēde.
 

Pamatojoties uz augstāk minēto publiski paziņojam, ka esam pret lēmumprojektu un  šādām manipulācijām. Gadījumā, ja tiks pieņemti minētie grozījumi, atstāsim sev tiesības publiski paust viedokli, ka Ķekavas novada dome nestrādā konsekventi un sbiedrība nevar uzticēties šādai domes darbībai un tās pieņemtajiem lēmumiem, kuri jebkurā brīdī var tikt mainīti ārkārtas režīmā par to nebrīdinot sabiedrību.

#

Iepazināmies ar Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 18. marta ārkārtas sēdes dienas kārtību un materiāliem, kas sagatavoti 33 lēmuma projektiem. Secinām, ka tiek veikta plānveidīga darbība, lai ierobežotu daļu domes deputātu iespēju iepazīties ar sēdes materiāliem un izvērtēt pieņemamo lēmumu lietderību, kā arī bloķēta sabiedrības iespēja paust savu viedokli atsevišķu lēmumu objektīvai izvērtēšanai.
 
Pamatojoties uz augstāk minēto un nosodot Ķekavas novada domes priekšsēdētāja R.Jurķa un priekšsēdētāja vietnieka J.Krūmiņa rīcību ierobežojot demokrātijas un atklātuma pamatprincipus, manipulēšanu ar atsevišķu deputātu ierobežotām iespējām jebkurā dienas laikā piedalīties domes pasākumos un ieņemamā amata ļaunprātīga izmantošanu šauras deputātu grupas interešu lobēšanai, pieprasām atcelt ārkārtas domes sēdi un novadīt to kārtējās domes sēdes norises laikā un vietā.

#

Iepazīstoties ar Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada 03. marta izdevumu konstatējām, ka R.Jurķis aprakstot situāciju par Ķekavas sākumskolu ir piedēvējis sev nopelnus par veikto darbu sākumskolas projekta atjaunošanā.  Jūs apzināti  esat noklusējis faktu, ka tieši Ķekavas pagasta deputāti bija tie, kas iestājās pret 2010. gada pašvaldības budžeta projektu, kuru Jūs gatavojāt, un kurā nebija paredzēti līdzekļi šīs sākumskolas būbniecībai. Tieši jūsu komanda pēc grozījumu panākšanas un apstiprināšanas uzsākāt represijas pret tiem deputātiem, kuri atļāvās aizstāvēt savu vēlētāju intereses.
 
Pamatojoties uz augstāk minēto pieprasām veikt labojumus minētajā rakstā un detalizēti norādīt, kādā veidā un kuri deputāti aizstāvēja Ķekavas sākumskolas būvniecību un aprakstīt atšķirību starp Ķekavas novada pašvaldības 2010.gada budžet projektu (kuru noraidīja) un apstiprināto budžedtu.

Turpmāk publikācijās pieprasām izteikties atbilstoši lietas patiesajiem apstākļiem.

 

 

Pēc mēģinājuma sašūpot koalīciju pārtraukta domes sēde
27. Janvāris, 2010 – 15:17
Autors: Biedrība "Cita Ķekava"

ieteikt draugiem

Šodien Ķekavas novada domes sēdē deputāti nolēmuši Ķekavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā apstiprināt Māri Bomiņu, bet PII „Avotiņš” vadītāja amatā - Baibu Jurisoni. Lai gan sēdē bija plānots lemt arī par citiem jautājumiem, domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis pēc opozīcijas deputāta Anda Adata ierosinājuma samazināt komiteju skaitu sēdi nolēma pārtraukt.

Šāds lēmums pieņemts, jo, pēc valdošās koalīcijas kodola domām, A.Adats ar savu ierosinājumu, kurš nebija iekļauts sēdes dienas kārtībā, mēģinājis musināt deputātus un panākt koalīcijas šķelšanos, kuras sastāvs pēdējā laikā kļuvis nestabils.

Deputāti lēmuši, ka A.Adatam domes sēdē jāsniedz paskaidrojums par viņa nepatiesajiem apgalvojumiem „Latvijas Avīzes” publikācijā, taču viņš to neesot darījis, mēģinādams runāt par citiem jautājumiem. Savukārt pats A.Adats telefonsarunā ar citakekava.lv pauda viedokli, ka gadījums ar sēdes pārtraukšanu apliecina to, ka R.Jurķis nespēj vadīt domes darbu.

Kā citakekava.lv informēja deputāts Juris Jerums, plānots, ka rīt, 28. janvārī, notiks ārkārtas sēde, kurā lems par akūtajiem jautājumiem, savukārt pēc nedēļas nākamajā ārkārtas sēdē deputāti lems par pašvaldības budžeta apstiprināšanu

 

Pieļauj Baložu Kultūras nama darbinieku atlaišanu
26. Janvāris, 2010 – 13:24
Autors: Biedrība "Cita Ķekava"

ieteikt draugiem

Ja iekšējā izmeklēšanā tiks atklāta Baložu Kultūras nama darbinieku saistība ar Baložu pilsētas domes mājas lapas www.balozi.lv satura zādzību un jaunizveidotās interneta vietnes www.balozipilseta.lv uzturēšanu, Kultūras nama darbiniekiem sakarā ar neuzticību varētu uzteikt darbu, pieļauj Ķekavas novada domes izpilddirektors Andis Damlics. Vienlaikus viņš atzīst, ka Kultūras nama darbinieku atlaišana nav pašvaldības, bet gan Ķekavas Kultūras aģentūras direktora kompetence, jo Baložu Kultūras nams ir aģentūras struktūrvienība.

Atgādinām, ka 19. janvārī pēc Ķekavas Kultūras aģentūras rīkojuma, kurš tapis saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Roberta Jurķa rīkojumu, no Baložu Kultūras nama datoriem tika nokopēta informācija.

Kā toreiz informēja R.Jurķis, rīkojums tapis, lai pārbaudītu, ar ko darba laikā nodarbojas Baložu Kultūras nama darbinieki. Pēc viņa domām, ir pamats šaubām, ka ar mājas lapas www.balozi.lv satura nozagšanu ir saistīts bijušais Baložu mērs Andis Adats un Kultūras nama darbinieki

 

No Baložu Kultūras nama datoriem nokopēta informācija; rīkojuma likumība apšaubāma
21. Janvāris, 2010 – 14:21
Autors: Biedrība "Cita Ķekava"

ieteikt draugiem

Pēc Ķekavas Kultūras aģentūras rīkojuma, kurš tapis saskaņā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Roberta Jurķa rīkojumu, otrdien, 19. janvārī, no Baložu Kultūras nama datoriem nokopēta informācija. To apstiprina Baložu Kultūras nama direktore Ilze Reinholce un domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis.

Kā pastāstīja I.Reinholce, otrdien Baložu Kultūras namā ieradušies divi vīrieši. Mārtiņš Egle, pašvaldības Administratīvās daļas datorspeciālists, pavēstījis, ka viņi pēc mutiska R.Jurķa rīkojuma veiks informācijas kopēšanu no darba datoriem. I.Reinholce iebildusi šādai darbībai, tāpēc M.Egle sazinājies ar domes priekšsēdētāju. Pēc laika ar Ķekavas Kultūras aģentūras direktora pienākumu izpildītājas Dzintras Maļinovskas rīkojumu veikt informācijas kopēšanu no elektroniskajiem datu nesējiem ieradies pats R.Jurķis. Informācijas kopēšana no diviem datoriem aizņēmusi aptuveni stundu.

Šāds rīkojums tapis, lai pārbaudītu, ar ko darba laikā nodarbojas Baložu Kultūras nama darbinieki, vai dators tiek izmantots darba vajadzībām, šodien paziņoja domes priekšsēdētājs R.Jurķis. Tāpat informācijas kopēšana notikusi saistībā ar Baložu pilsētas domes mājas lapas www.balozi.lv satura nozagšanu. R.Jurķis uzskata - ir pamats šaubām, ka ar šo lietu ir saistīts bijušais Baložu mērs Andis Adats, kā arī Baložu Kultūras nama darbinieki. Viņš neizslēdz iespēju, ka ik palaikam arī citās pašvaldības iestādēs varētu notikt datoru pārbaude.

R.Jurķis pavēstīja, ka rīkojums tika saskaņots ar pašvaldības juristiem. Tomēr šīs rīcības likumību ir pamats apšaubīt. Tā kā Baložu Kultūras nams ir Ķekavas Kultūras aģentūras struktūrvienība, šāda veida rīkojumus var izdot tikai aģentūra, savukārt ne domes priekšsēdētājs, ne kāds cits nedrīkst ar tiešiem rīkojumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā. To nosaka Publisko aģentūru likums.

Lai gan rīkojumu ir parakstījusi aģentūras direktora pienākumu izpildītāja Dz.Maļinovska, rīkojumā rakstīts: „Saskaņā ar Ķekavas novada Domes priekšsēdētāja R.Jurķa rīkojumu, UZDODU Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras Baložu pilsētas kultūras nama direktorei Ilzei Reinholcei 2010. gada 19. janvārī nodrošināt Ķekavas novada pašvaldības administratīvās daļas datorsistēmu un datortīklu administratora Mārtiņa Egles pieeju visiem elektroniskajiem datu nesējiem ar iespēju veikt to datu kopēšanu.” Tas nozīmē, ka - pretrunā ar Publisko aģentūru likumu - R.Jurķis ar tiešu rīkojumu ir iejaucies pašvaldības aģentūras darbā, uz kā pamata tapa Ķekavas Kultūras aģentūras rīkojums veikt informācijas kopēšanu no Baložu Kultūras nama datoriem. Turklāt aģentūras darbības uzraudzība ir izpilddirektora, nevis domes priekšsēdētāja kompetence.

Arī pēc tam, kad citakekava.lv domes priekšsēdētāju iepazīstināja ar Publisko aģentūru likuma 28. un 29. pantu, R.Jurķis bija nelokāms: „Man ir tiesības dot šādus rīkojumus.”

Publisko aģentūru likums

28.pants. Pašvaldības domes kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā
(1) Pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībai pašvaldības dome veic šādus pasākumus:
1) apstiprina pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžeta apjomu;
2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu (31.pants);
3) ieceļ par pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu, ja uzskata, ka šo uzraudzību nav lietderīgi atstāt pašvaldības izpilddirektora kompetencē (29.pants);
4) izveido konsultatīvo padomi, ja tas paredzēts pašvaldības aģentūras nolikumā, un apstiprina tās nolikumu (30.pants);
5) novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus;
6) atceļ pašvaldības aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.
(2) Pašvaldības dome, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.
(3) Pašvaldības domei savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

29.pants. Pašvaldības izpilddirektora vai citas atbildīgās amatpersonas kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā
(1) Pašvaldības izpilddirektors uzrauga pašvaldības aģentūras darbību un informē pašvaldības domi par pašvaldības aģentūras darbības jautājumiem.
(2) (Izslēgta ar 03.02.2005. likumu.)
(3) Pašvaldības izpilddirektors nedrīkst ar tiešiem rīkojumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.
(4) Pašvaldības izpilddirektoram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.
(5) Ja pašvaldības aģentūras darbību uzrauga nevis pašvaldības izpilddirektors, bet cita pašvaldības domes iecelta amatpersona, uz šo amatpersonu attiecināma šā panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktā kompetence.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.02.2005. likumu, kas stājas spēkā 04.03.2005.)

Opozīcijas deputāti pamet Jelgavas domes sēdi (prezicēta)

Lai panāktu atklātību Ķekavas novada domē 2010.gada 10.martā izveidota deputātu frakcija "Savam Novadam"

Julijs 2020
POTCPSS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker