Pilsēta Sludinājumi Vēsture Vienoti Latvijai Pasākumi Izglītība un kultūra Pašvaldība Kontakti

Sadaļas "Pilsēta" 2011. gada arhīvs

# # #
Ir beidzies ilgi gaidītais starptautiskais festivāls VIA Ķekava.
Mēs, deputātu frakcija, vēlamies noskaidrot Jūsu viedokli par notikušo. Būsim priecīgi, ja atsūtīsiet savas pārdomas, novērojumus un ieteikumus. Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota, lai plānotu citus vērienīgus pasākumus. Ja arī Jūs vēlaties turpmāk saņemt šādus pakalpojumus labākā kvalitātē un  par zemākām izmaksām, neklusējiet, bet rakstiet uz balozipilseta@inbix.lv . Anonimitāte garantēta.
 
# # #
Te iemūžinātas dramatiskās augusta debesis Baložos. LindaBaloži pirms vētras.
Iesūtījusi Linda.
 
 
 
# # #
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Baloži" aicina jaunus, atraktīvus dalībniekus.
 
 
 
 
# # #
"BALOŽI" pirmais izdevums
  Sakarā ar to, ka mums neļauj paust savu viedokli pašvaldības izdevumā, mūsu publikācijas koriģē, ierobežo burtu skaitu un piemēro cenzūru, deputātu frakcija "Savam Novadam" nolēmusi sabiedrības informēšanai izmantot savu izdevumu "BALOŽI".  (lasīt šeit>>)
   "BALOŽI" pirmais izdevus tika izplatīts trešdien, 17. augustā pirms "Čikāgas piecīšu" koncerta, kurš norisinājās Baložu kultūras namā. Kā jau bija sagaidāms, no novada vadības puses, šis informatīvais izdevums tika uztverts ar izteiktu agresiju. Pilnvarniece A.Prokopenko, kura apmeloja I.Reinholci zādzībā, uzstājīgā tonī pavēlēja A.Adatam pārtraukt prettiesiskas darbības (frakcijas izdevuma izplatīšanu) pašvaldības iestādē, draudot ar nopietnām nepatikšanām. Pēc brīža arī koncerta vadītāja un zvanītāja piegāja pie A.Adata un pieprasīja pārtraukt "Baložu" izsniegšanu iedzīvotājiem. Kad A.Adats nereaģēja uz šādiem aizrādījumiem un draudējumiem, talkā tika aicināts Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, kurš pie kultūras nama ieejas durvīm ļoti agresīvi, apmeklētāju klātbūtnē, draudēja A.Adatam ar ļoti lielām nepatikšanām, pieprasīja neizplatīt šo materiālu un izrāva "BALOŽI" izdevumu no A.Adata rokām. Vēl pēc mirkļa A.Prokopenko pieprasīja "BALOŽI" nodot viņai, lai vēlāk viņa varētu to izplatīt interesentiem. Kādai koncerta apmeklētājai A.Prokopenko izrāva "BALOŽI" eksemplāru no rokām.
  Esam pārliecināti, ka šī agresija un draudi nebija samāksloti un pieļaujam domu, ka iepazīstoties ar deputātu viedokļiem, tiks apspriesta iespēja fiziski izrēķināties ar frakcijas deputātiem, līdzīgi, kā tas bija kad iznāca laikraksts "Tur Ies Ķekava", kad tās idejas autoram I.Leišavniekam draudēja ar atriebību.
   Apskatot pārpildītās zāles situāciju, novērojot Ķekavas novada Kultūras aģentūras darbinieku nervozo darbošanos, nepārtrauktu pārvietošanos  un atsevišķu apmeklētāju uzvedību, radās iespaids, ka kādi pārdesmit apmeklētāji, kuri sēdēja vietās, kuru biļetes nebija pieejamas tirgošanā, nebija nākuši skatīties koncertu, bet gan aicināti citiem nolūkiem. Iespējams, ka tika gaidīta vai gatavota kāda provokācija, kurā iesaistītu deputātu frakcijas biedrus vai bijušos Baložu kultūras nama darbiniekus.
  Pateicoties "Čikāgas piecīšu" fantastiskajam sniegumam, skatītāju atsaucībai un vispārējai svinīgai atmosfērai, neviens incidents nebija novērots. Koncerta noslēgumā Baložu kultūras nama direktore I.Reinholce pateicās R.Jurķim par to, ka tas esot ... pielicis visas pūles, lai šis koncerts nenotiktu un atlaidis viņu no darba.
  Pēc koncerta "Čikāgas piecīši" ar Albertu Legzdiņu priekšgalā veltīja savus autogrāfus izdevuma "BALOŽI" pirmajam numuram, sevišķus vēlējumus veltot, nu jau trimdā dzīvojošajam, Jānim Sandrim Patmalnikam, kuru apmelojot "Izēda" no viņa vienīgās darba vietas - Baložu kultūras nama.
 
# # #
Publicitates foto

 Baložu pilsētas kultūras nams ir vienīgā 3D ēka Ķekavas novadā, kura attēlota Google Zemeslodes pārlūkā.

 

 

# # #

Apkures parādniekus vairs nežēlo!

Piemēru rāda "Baložu komunālā saimniecība" (lasīt vairāk>>)

 
# # #
Baložos vēl biļetes uz 17.augusta koncertu netirgo!!!
Ap leģendāro dziedātāju un patriotisma uzturētāju 50. jubilejas koncerta norisi, Baložu kultūras namā, kaislības nenorimst jau sen. I.Reinholce šo koncertu aizrunāja jau agrā pavasarī, bet kultūras reforma novadā paredzēja bloķēt visus I.Reinholces iecerētos pasākumus, lai pierādītu viņas iespējamo nekompetenci. Lemjot par pasākumiem tika atzīts, ka "Čikāgas piecīšu" koncerts varētu būt neizdevīgs, jo būtu jāpiemaksā, ja nepārdotu visas biļetes. Gandrīz trīs mēnešus ne domes vadība, ne A.Ancāns nespēja nolemt par koncerta rīkošanu. Tikai tad, kad visā Latvijā tika izsludināti koncerti, apstākļu spiesti, Ķekavieši bija spiesti noslēgt līgumu. Tomēr, trīs nedēļu laikā neparādījās ne afišas, ne biļetes.
Ja nevar no darbinieka atbrīvoties likumā noteiktā kārtībā, tad jārada neizturami darba apstākļi vai BOSINGS.
Ne jau sakritības pēc biļetes parādījās dienā, kad I.Reinholce, pēc pretlikumīgās atstādināšanas, atgriezās savā darba vietā. Ieraugot pavirši pamestās biļetes, viņa tās ielika slēdzamā atvilknē, sastādot par to aktu.  
A.Prokopenko, kura vēl jo projām pilda mistisko A.Ancāna pilnvarnieka pienākumu, tika informēta par šīm darbībām. A.Prokopenko un J.Žilko vērsās policijā ar iesniegumu, ka "'Cikāgas Piecīšu" 205 biļetes ir nozagtas. I.Reinholce uzrādīja A.Ancānam atvilktnē ieslēgtās biļetes, bet A.Ancāns atteicās tās saņemt. Biļetes saņemt atteicās arī domes priekšsēdētājs R.Jurķis un vietnieks J.Krūmiņš. I.Reinholce biļetes nodeva policijā, kur izskatīja iesniegumu par nozagtajām biļetēm. Tomēr, izrādījās, ka to skaits nesakrīt ar iesniegumā norādīto, proti, pietrūkst 30 biļetes! Vakarā šīs biļetes tika atrastas Ķekavā, tirdzniecības centra "Liiba" Ķekavas Kultūras aģentūras TIC jaunatvērtajā kasē. Iegādājoties šīs biļetes kā pierādījumu, nez no kurienes, bez pirkumiem, uzradās domes kultūras komitejas priekšsēdētājs Juris Jerums. Ieraugot I.Reinholci pērkam biļetes, J.Jerums steigšus sāka zvanīt pa mobīlo telefonu. Pēc neilga brīža tur ieradās Juris Žilko.
Meliem īsas kājas.
Iegādājoties biļetes, kasiere paskaidroja, ka šīs biļetes tirdzniecībā bijušas jau no pagājušās nedēļas. J.Žilko savukārt apliecināja, ka viņš esot saņēmis 205 biļetes, no kurām 175 nodevis A.Prokopenko, bet 30 nodevis TIC jaunatvērtajā kasē. J.Žilko apliecināja, ka A.Prokopenko ir zinājusi par biļešu patieso skaitu, jo nododot biļetes esot sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts. I.Reinholce 29. jūlijā ar A.Ancāna rīkojumu tika atstādināta no darba par biļešu zādzību. Pats A.Ancāns šajā laikā bija atvaļinājumā. 1.augustā domes priekšsēdētāja vietnieks J.Krūmiņš paziņoja, ka esot atteicies parakstīt rīkojumu, par A.Ancāna atsaukšanu no atvaļinājuma, ar atpakaļejošu datumu. Līdz ar to secināms, ka šis bijis labi ieplānots, bet slikti izpildīts mēģinājums atbrīvoties no nevēlamiem darbiniekiem. Pilijas darbinieki šādu darbību nosauca par "lētu Santa Barbara seriālu". Jāņem vērā, ka domes priekšsēdētājam R.Jurķim jau no 2007. gada pastāv sadzīvisks strīds ar I.Reinholci, bet deputāts E.Veispals publiski paziņojis, ka jāsagrauj oponentu "bastions" - Baložu kultūras nams.
 
# # #
Baložu komunālā saimniecība, kurā atbildīgos amatos strādā deputāti E.Veispals, I.Pihtovs un M.Volkovičs, paziņo par kanalizācijas atslēgšanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu iemītniekiem. (lasīt vairāk>>)
I.Pihtovs un M.Volkovičs uz vēlēšanām solīja - Ūdens un kanalizācijas apgādes programmas realizēšana visā novadā, piesaistot ES fondu līdzekļus ar mērķi uzlabot ūdens un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
E.Veispals uz vēlēšanām solīja - Optimizēsim pašvaldības uzņēmumu darbību, lai samazinātu komunālo pakalpojumu tarifus, Uzlabosim ūdens kvalitāti un kanalizācijas sistēmu, par ES fondu līdzekļiem rekonstruējot un atjaunojot ūdensvadus un kanalizācijas tīklus. 
   Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka šādā veidā ATSĒGT kanalizācijas sistēmu nevar, jo to nepieļauj likums. 
  Mums nav saprotams kā kanalizācijas atslēgšana kādā dzīvoklī ir iespējama bez neērtību radīšanas apkārtējiem!

 
 
 
# # #
Čikāgas piecīšu koncerts Baložu kultūras namā būs!
17.augustā paredzētais, bet Ķekavas domes bremzētais "Čikāgas piecīšu" 50. jubilejas koncerts tomēr būšot jānodrošina, jo A.Ancāna neizlēmības dēļ Baložu kultūras nama direktores I.Reinholces projekts iegūlis "birokrātijas skapjos" neizskatīts tik ilgi, ka pa to laiku, nesaņemot noraidījumu, koncertu organizētāji šo koncertu iekļāvuši koncertturnejas programmā.
I.Reinholce šo pasākumu bija jau ieplānojusi martā, bet nesaskaņu dēļ, šis projekts kultūras aģentūrā un domē tika bremzēts.  
 
# # #
Deputātu frakcija "Savam Novadam" nosūtījusi iedzīvotājiem vēstules "Par iedzīvotāju aptauju Baložu un Ķekavas atdalīšanai".
Mēs pateicamies Jums par aktīvu iesaistīšanos pašvaldībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Parakstot iesniegumu par Baložu un Ķekavas sadalīšanu tiešu Jūs esat likuši deputātiem vairāk strādāt, lai ievērotu iedzīvotāju intereses. Diemžēl jāatzīst, ka pie varas esošie deputāti negrib pildīt pirms vēlēšanām dotos solījumus. Nesaprotama ir šo deputātu vēlme ieklausīties atsevišķos sev pazīstamos iedzīvotājos un nesadzirdēt tūkstošiem parakstītu prasību.
Tā, pagājušajā vasarā, lai izvairītos no atbildīgu lēmumu pieņemšanas šie, pie varas esošie, deputāti nolēma veikt to iedzīvotāju parakstu pārbaudi, kuri atklāti izteica savu pārliecību, ka Baložu un Ķekavas piespiedu apvienošana nav nesusi gaidīto labumu un šīs pašvaldības atkal jāsadala dodot iespēju tām attīstīties patstāvīgi (Baloži savu skolu, bet Ķekava savējo ceļ katra par saviem līdzekļiem). Jādomā, ka šāda iedzīvotāju nodošana policijas pārbaudei tika veikta, lai iebiedētu iedzīvotājus un radītu situāciju, ka tos deputātus, kuri patiesi aizstāv iedzīvotāju intereses (A.Platpers, P.Geks un A.Adats) varētu apvainot kriminālnoziegumā. Šāds apvainojums ļautu pie varas esošiem deputātiem netraucēti realizēt savas savtīgās intereses. Pēc domes priekšsēdētāja vietnieka J.Krūmiņa parakstītas vēstules nosūtīšanas policijai tika nopratināti 135 novada iedzīvotāji. Pie viņiem, bākugunīm mirgojot un prožektoriem spīdot, citu kaimiņu acu priekšā, vēlā vakara stundā ieradās bruņota policijas patruļa. Trīs mēnešus, katru vakaru, pie kāda ieradās šī patruļa un visur atkārtojās tie paši jautājumi; Vai, kad un kāpēc parakstījāt iesniegumu? Kas neapmierina? (vēstules pilns teksts šeit>>)   (pielikuma pilns teksts šeit>>)
Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas atsevišķi deputāti ir sākuši atvainoties tiem iedzīvotājiem, pie kuriem bijusi policijas patruļa. Iedzīvotāji vēlētos redzēt arī citu deputātu drosmi atvainojoties.
 
# # #
"Čikāgas piecīši" piesaka koncertu Baložos. (lasīt vairāk>>)
Kā izrādās, tas nav bijis joks, kad izskanēja doma par Čikāgas piecīšu ierašanos Baložu kultūras namā. Tikai novada un kultūras aģentūra šo jaunumu neuztver nopietni. Viņi vēl jo projām nav varējuši pateikt - koncertam būt. Vai tiešām baložnieku un I.Reinholces iecere paliks tikai kā kārtējā Ķekavas vadības neizdarība?
 
# # # 
Lieldienas pagājušas un uz Pensionāru Pavasara balli, 30.aprīlī, pulcēja Baložu kultūras nams.
Pavasarīgā noskanojumā tika pulcēti pensionāri, nu jau tradicionālajā pasākumā. Šoreiz pasākumā piedalījās viesi no Ikšķiles un Vircavas. Domes priekšsēdētājs R.Jurķis sveicot klātesošos ieskatījās domes nākotnes plānos. Deputāts I.Malinauskas dāvāja " sāļo" klinģeri, bet deputāts un bijušais Baložu mērs A.Adats atsūtīja mīļus vārdus, kurus nolasīja J.Adata, un pasākuma tēmai atbilstoši noformētu milzu torti. Tika teikti pateicības vārdi, tostarp, Baložu kultūras nama direktorei I.Reinholcei, kultūras nama "dvēselei" J.S.Patmalnikam un šīs dienas gaviļniecei J.Lebedevai. Beidzoties koncertam sākās dejas.
     
    
    
 
# # #
Priecīgas Lieldienas!
 
Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas.
 
 
# # #
Titurgā, Baložos 23. aprīlī notika bojā gājušo motociklistu piemiņas vietas uzkopšanas talka.
Skanot uzmundrinošai mūzikai, liels talcinieku pulks sakopa piemiņas vietas apkārtni un veica teritorijas labiekārtošanu pie pieminekļa. Lai talciniekiem būtu lielāks darba spars, tika gatavotas karstas pusdienas. Kā jau pieņemts, Jāņu pļaviņa šodien bija motobraucēju rīcībā!
   
  
  
  
  
 

Lielā Talka Baložos. Motobraucēju talka.

 
# # #
23.aprīlī Titurgā notika Lieldienu Gadatirgus.
Kā stāstīja aculiecinieki, tad šoreiz pārdevēji esot bijuši vairāk kā pircēju.
 
 
 
# # #
 Vainīgs! 1941 Notiesāt! 1947  2010
2010.gada "Izsūtāmo" Ķekavas novada iedzīvotāju saraksts!
(precizēts)
Ķekavas novada domes koalīcija cītīgi gribēja noslēpt savus "melnos" darbus. 2010. gada augusta beigās tika nosūtīts to iedzīvotāju saraksts, pret kuriem tika vērstas darbības par, iespējamu noziedzīgu nodarījumu. 135 šajā sarakstā minētie iedzīvotāji bija pauduši savu viedokli par Baložu atdalīšanos no Ķekavas. Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, līdzīgi kā tas notika 1941. un 1947. gados, parakstīja "aizdomīgo"  sarakstu, kurā tika minēti ne tikai nezināmi, bet arī sabiedrībā cienījami ļaudis un ģimenes draugi un domu biedri (sarakstu skatīt šeit>>). Ar skumjām jāatzīst, ka daži no šī saraksta vairs nav mūsu vidū, iespējams pēc šo deputātu pasūtītā policijas apmeklējuma...
PAR šāda "Izsūtāmo" saraksta veidošanu balsoja: Inārs BeļinskisBeļinskis, Juris JerumsJerums, Roberts JurķisJurķis, Keisters, Juris KrūmiņšKrūmiņš, Ivans PihtovsPihtovs, Edmunds VeispalsVeispals, Līga VoldekaVoldeka, Maksims VolkovičsVolkovičs, Lauma ŽilkoŽilko
 
# # #
Ķekavas deputātus aicina atvainoties apšaubīto parakstu autoriem (lasīt vairāk>>)
 
# # #
Ķekavas kultūras aģentūras darbību vēlreiz vērtēs kultūras komitejas sēdē (lasīt vairāk>>)

Vakar, 14.aprīlī, Ķekavas novada Domes sēdē nolemts vēlreiz atgriezties pie kultūras aģentūras turpmākā darba vadlīniju izvērtēšanas Izglītības, kultūras un sporta komitejā.

 
# # #
R.Jurķis divas nedēļas melojis sabiedrībai!
14.aprīļa Ķekavas novada domes sēdē domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis un vēl desmit koalīcijas deputāti nobalsoja "pret" deputātu frakcijas "Savam Novadam" iesniegto lēmuma projektu. Lēmuma projekts paredzēja grozīt 1717 iedzīvotāju apstrīdēto 31. marta steigā pieņemto Kultūras aģentūras reorganizācijas plānu, nosakot ka, atbilstoši R.Jurķa un A.Ancāna publiskiem paziņojumiem, jāatbrīvo tikai trīs Ķekavas kultūras nama naktsargi un reorganizācija jāveic izmantojot iekšējos resursus. (lēmuma projekts šeit>>)
# # #
 
Visi jaunumi par iedzīvotāju neapmierinātību, piketu
un kultūras reformu un pašvaldību www.kekavai.lv
 
# # #

23.aprīlī moto talka Baložos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# # #
Pikets Ķekavā  PILNU VIDEO (skatīt šeit>>)
 
# # #
Darbi nesakrīt ar vārdiem!
Patreiz, 12.04.2011. plkst.16.15 A.Ancāns izved no Baložu kultūras nama visus datorus, lai paralizētu darbinieku darbu un slēptu savas, iespējams, noziedzīgās darbības (lasīt vairāk>>)
 
# # #
Kurš melo? Vienkārši, bet pārliecinoši. (lasīt šeit>>)
 
# # #
 
Pirms piketa varas deputāti bija pārliecināti, ka iedzīvotāji noticējuši viņu meliem.
Pikets pierādīja pretējo!
 
Pikets pie kultūras nama notika mierīgā un pacilātā gaisotnē. uz piketu bija pulcējušies ap 320 dalībnieku, kuri skandēja dziesmas, demonstrēja protesta plakātus un izteica savus viedokļus. Ieradušies bija arī deputāti Edmunds Veispals, Roberts Jurķis un Juris Jerums, kuri sāka ažiotāžu ap kultūras namiem, un kuru dēļ iedzīvotāji bija spiesti pielietot galējo viedokļa paušanas veidu – protestu. Pēc sapulces organizatoru kopējā viedokļa sapulces dalībnieku skaits būtu jānosaka „ap 317”. Sapulce noritēja raiti un pacilātā gaisotnē. Skanot dziesmām un uzrunām tika pausti sapulces organizatoru un iedzīvotāju viedokļi. Savu viedokli izstāstīt tika uzaicināts arī deputāts Juris Krūmiņš, kurš vienīgais no koalīcijas neatbalstīja kultūras sistēmas iznīcināšanu Ķekavas novadā. Īsi pirms sapulces J.Krūmiņš bija paziņojis, ka ir kavēts ierasties pie iedzīvotājiem. Ar aplausiem un uzmundrinošiem saucieniem iedzīvotāji pateicās J.Krūmiņam par drosmi. Pēc uzrunām tika paziņots, ka uz piketa brīdi protesta vēstuli ir parakstījuši 1717 iedzīvotāju. Vēstuli piketa dalībnieki, dziesmu pavadījumā, nogādāja un iesniedz Ķekavas novada domē. Dziedot dziesmas un daloties iespaidos piketa dalībnieki sagaidīja atgriežamies ziņnešus. Uz iedzīvotāju aicinājuma sniegt skaidrojumu savai negatīvai attieksmei pret vietējiem iedzīvotājiem R.Jurķis nereaģēja. Tad tika nolasīta sapulces laikā sagatavotā rezolūcija, ar kuru tika pausta nepāprotama vēlme apturēt nepārdomāto kultūras reformu, likvidēt nesamērīgi veidoto kultūras aģentūru, dodot patstāvību kultūras iestādēm un pilnvarot sapulces organizatorus to iesniegt domē lēmuma projekta formā. Ar aplausiem un uzmundrinošiem saucieniem rezolūcija tika atbalstīta vienbalsīgi. Pēc rezolūcijas apstiprināšanas sapulce tika slēgta.
Sapulce notika mierīgi, bez pārpratumiem un ievērojamiem starpgadījumiem. Pateicoties augstajai organizācijas kvalitātei un pārdomātai pasākuma plānošanai, piesaistot ap desmit kārtības organizētājus, policijas līdzdalība praktiski nebija nepieciešama.
Kā ziņoja pasākuma kārtības organizētāji, pasākuma laikā tika fiksētas atsevišķas „dīvainības”:
  1. deputāts Edmunds Veispals ierodoties uz pasākumu savu automašīnu novietoja tieši uz gājēju celiņa gājēju pārejas galā un uz aizrādījumiem nereaģēja.
  2. deputāts Juris Jerums izvairoties no iedzīvotājiem ar videokamerām pasākuma vietu lielā steigā pameta.
  3. pasākuma laikā, iespējams, no trešo personu puses tika ieslēgtas ierīces, kas veicināja mūzikas atskaņošanas defektus. Pēc pasākuma beigām defekts pazuda un iekārtu bojājumi netika konstatēti.
  4. pasākuma laikā ap notikuma vietu riņķoja kvadracikli (tādi kā domes iegādātie policijai) un ar lielo troksni traucēja pasākuma norisei. R.Jurķis atrodoties tā tuvumā demonstratīvi rādīja lai kvadracikls vadītājs radītu lielāku troksni.
  5. kad kāds no dalībniekiem ar videokameru filmēja R.Jurķa rokās esošo policijas rāciju, R. Jurķis sāka agresīvi tuvoties un, iespējams, tālākās agresijas izpausmes apturēja cita dalībnieka pieprasījums R.Jurķim paskaidrot, kādēļ izmantojot policijas rāciju R.Jurķis dod saistošus rīkojumus neatkarīgai tiesībsargājošai iestādei.
  6. iespējams, tieši R. Jurķis devis rīkojumu domes datorspeciālistam atslēgt visas ārējās videonovērošanas sistēmas ap Ķekavas kultūras namu.
  7. Edmunds Veispals atrodoties netālu no savas automašīnas garāmgājējiem mēģināja skaidrot, ka viņš vēloties kultūras darbiniekus atlaist, jo tie strādājot te veselām ģimenēm.
  8. R. Jurķis izturējās nievājoši pret notiekošo un iedzīvotājiem. Televīzijas intervijā viņš pauda, ka viņu neinteresē šo (Ķekavas un Baložu) iedzīvotāju viedoklis un tik un tā tiks atbalstīts A.Ancāna kultūras iestāžu reorganizācijas plāns.
 
No visa minētā var secināt, ka pasākuma organizatoru aizdomas par provokāciju gatavošanu no varas deputātu puses ir bijušas pamatotas un tās nav bijis iespējams realizēt tikai profesionāli sagatavota rīcības plāna dēļ.
 
Detalizētāks atstāsts sekos...
 
 
# # #
 
Nu, cienījamie iedzīvotāji, dodamies misijā aizstāvēt SAVU KULTŪRU!
Reportāža par pasākumu noteikti sekos.
 
Atziņa par Baložu kultūras namu 6.04.2011. Četras dienas pēc puča un dienu pirms piketa.
 
Pašvaldība sapulces - piketa organizēšanu ir saskaņojusi pie Ķekavas kultūras nama.
Gaidām visus aktīvos iedzīvotājus.
Aicinām atbalstītājus neiesaistīties strīdos un novērotājiem nemēģināt saspīlēt situāciju
 
 

Pikets Ķekavā
 
Pašvaldības iestāžu darbinieki, iespējams, tiek ietekmēti kad atsevišķi "priekšnieki" solījuši pielietot sankcijas pret tiem darbiniekiem, kuri paudīs savu atbalstu atbrīvojamajiem kultūras darbiniekiem. Iespējams, tieši šī mērķa vadīti varas deputāti apbraukāja iestādes un tikās ar darbiniekiem, atraujot tos no tiešo pienākumu pildīšanas. Aicinām ziņot, ja notiek šādi rupji un krimināli sodāmi nodarījumi.
 
# # #
 
Ir ienākusi neoficiāla informācija, ka 7.04.2011. plkst. 18.oo sapulces - piketa laikā Ķekavā atsedvišķi deputāti, kuri atbalstīja kultūras namu reorganizācijas ieceri, vai trešās personas, iespējams, gatavo provokācijas. Pasākuma organizatori Ilgonis Leišavnieks, Arvīds Platpers, Pēteris Geks un Valts Variks pilnvarojuši Andi Adatu par pasākuma miermīlīgas novadīšanas apdraudējumu ziņot policijai.
Sekojiet sapulces vadītāja aicinājumiem un nepaļaujieties provokācijām.
Aicinām atbalstītājus neiesaistīties strīdos un novērotājiem nemēģināt saspīlēt situāciju!
Paldies par sapratni. Sapulces organizētāji.
 
# # #
 
Ikvienam, kamēr vien viņš nerīkojas prettiesiski, ir neatņemamas tiesības paust publiski savu viedokli, lai arī cik nepieņemams daudziem tas liktos. Un varai tas ir jānodrošina. Jānis Pleps  (Jurista vārds Nr.11 (658) Otrdiena, 2011. gada 15. marts)
Lielākais sabiedrības protesta pasākums Ķekavas novada vēsturē.
Sapulce - pikets Ķekavā!
gaidām atbalstītājus 7.aprīlī plkst. 18.00 pie Ķekavas domes
Organizatori aizstāvēs sapulces dalībnieku tiesības!
 
7.aprīlī gaidāms pikets pie Ķekavas novada domesPašvaldībā pieteikta iedzīvotāju sapulce-pikets ar mērķi vērst sabiedrības attieksmi pret novada domes un Kultūras aģentūras ieceri reorganizēt kultūras namus un attieksmi pret kultūras darbiniekiem.
Pasākums notiks 2011.gada 7.aprīlī no plkst. 18.00 līdz 20.00 autostāvvietā iepretī Ķekavas novada domes ieejai Gaismas ielā 19 k.9, Ķekavā, Ķekavas novadā.
Lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi pasākuma laikā ierobežos autotransporta novietošanu stāvlaukumā un novirzīs satiksmi, kura varētu būt gar domes ieeju un nodrošinās ar pašvaldības policijas patruļu un nepieļaut citu personu provokācijas.
Sapulce – pikets tiek organizēta pamatojoties uz iedzīvotāju akciju pret Ķekavas novada domes 31. marta ārkārtas sēdes lēmumu reorganizēt atsevišķas novada kultūras iestādes un 2. aprīļa incidentu Baložu kultūras namā. Iedzīvotāji ir pauduši apņēmību veikt šo akciju 7.aprīlī. 
 
Par sapulcēm, gājieniem un piketiem: 1.pants. (1) Valsts garantētās un aizsargātās miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmes ir sapulces, gājieni un piketi.3.pants. (1) Ikvienam atbilstoši šim likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos. (2) Šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežojumiem (3) Valsts ne tikai nodrošina pulcēšanās iespējas, bet arī gādā, lai pulcēšanās netiktu traucēta.
15.pants. (1) Pēc pieteikuma saņemšanas pašvaldība pārliecinās, vai ir ievērotas visas šā likuma prasības. (2) Papildus šā panta pirmajā daļā norādītajam pašvaldība pārliecinās, vai:
1) pasākums netraucēs citus publiskus pasākumus, valsts vai pašvaldības rīkotus pasākumus vai iepriekš pieteiktas sapulces, gājienus vai piketus; 2) pasākuma rīkošana paredzētajā laikā un vietā neradīs būtiskus transporta vai gājēju kustības traucējumus; 3) pasākuma rīkošana paredzētajā laikā, vietā un veidā neapdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību. (3) Lai novērstu šā panta otrajā daļā minētos apdraudējumus, pašvaldība kopīgi ar organizatoru izskata, kādas izmaiņas nepieciešamas pasākuma norises vietā, laikā vai veidā. Izskatīšanā pieaicina policijas un, ja nepieciešams, citu ieinteresēto institūciju pārstāvjus. (4) Izskatot pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldība ņem vērā policijas un citu kompetentu valsts institūciju atzinumu par šā panta otrajā daļā minētajiem apdraudējumiem. (5) Pašvaldība ir tiesīga noteikt pasākuma norisei tādus ierobežojumus, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki un tiktu novērsti šā panta otrajā daļā minētie apdraudējumi.
 
# # #
 
18.03.2011. " ... Viņš (Ancāns) izsaka viedokli, ka, ja no varas pārstāvjiem tiek aizskarts viņa darbinieks, tad viņš uzskatīja par pareizu aizstāvēt darbinieku..."
4.04.2011. "...Viņš (Jurķis) prognozēja, ka tiks izvērtēts, kurš no kultūras nama darbiniekiem pieņēmis lēmumu neielaist kultūras namā, un, iespējams, tas tiks sodīts, tomēr "par to būs jālemj Kultūras aģentūras vadītājam"..."
 
# # #
 
Uzsaukums!
Tā saucamajai inteliģencei – jānolaižas no saviem snobiskajiem augstumiem. Jākļūst principiāliem, kontaktējoties ar varenajiem, un pielaidīgākiem, kontaktējoties ar „vienkāršo tautu”. Domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis plašākai sabiedrības daļai skaidrot vārda „kultūra” jēgu un tās jēgu mūsu dzīvē.
Tautai - jābeidz gausties! Jābeidz vainot! Jābeidz gaidīt Laimes lāci vai Mesiju, kurš atnāks un visu nokārtos mūsu vietā. Mums jāapvienojas interešu grupās, biedrībās un nodibinājumos. Jācīnās par savām un savu līdzcilvēku tiesībām.
Aicinu ar savām problēmām aktīvi un nepārtraukti uzmākties varas vīriem - tad viņiem nebūs kur likties un viņiem nāksies problēmas risināt.
Latvija ir kā viens liels zobrats. Un šis lielais zobrats jādarbina nevis vienam Šķēlem, Lembergam vai Repšem, bet katram Latvijas pilsonim. Katrs esam līdzatbildīgs par to, kur esam un par to, kur būsim."

Un vēl...

" Esam izvēles priekšā - kurā virzienā pa krūmiem tagad brist? Atpakaļ uz staciju „Tautas dvēsele” vai uz iedomāto laimes zemi „Materiālā labklājība”? "

Artūrs Ancāns

# # #
 
Par Ķekavas kultūras aģentūras attieksmi pret darbiniekiem ieinteresējusies Darba inspekcija, kura norādījusi, ka 2.aprīlī A.Ancānam nebija tiesības pieprasīt Baložu kultūras nama darbiniekiem strādāt virsstundas bez atsevišķas vienošanās. Pārbaude turpinās un Darba inspekcija izrādīja interesi par citiem pārkāpumiem un aicināja Darba inspekciju informēt par katru pārkāpumu.
Darba inspekcija atzinusi - ārpus darba laika, bez saskaņojuma ar darba devēju,  darbiniekam darba vietā atrasties aizliegts.
# # #
 
Baložu kultūras nama darbinieki pieprasa R.Jurķim atsaukt televīzijā un masu mēdijos izplarīto nepatieso informāciju: "...Uzzinājis, ka šodien Baložu kultūras nama darbinieki plāno nepieļaut teātra izrādi kultūras namā, Ķekavas novada vadītājs tur ieradās kopā ar pašvaldības policiju. Kad kultūras nama durvis netika atvērtas, tās uzlauza, bet viens kultūras nama darbinieks tika aizturēts...".
 
# # #

Ar dziesmu par kultūru! 7.aprīlī 17.40 pie Ķekavas KN! (lasīt vairāk>>)

 

# # #

 
Mediju ziņa: "...Kāds ir galvenais iemesls tam, ka šajā valstī pašvaldības un tajās uz pārējās sabiedrības rēķina parazitējošie "tautas kalpi" nonāk klajas likumu ignorances situācijās - normatīvo aktu zemā kvalitāte un pretrunīgums, vai tomēr - mantiskā labuma vilinājums - korupcija, kā priekš "tautas priekšstāvjiem" ne visai riskanta, bet ātra un iespaidīga "peļņa"? Kādēļ tik "pēkšņi" un skaļi atklājas šādas tendences pašvaldību darbībā, kad likumīgi neargumentēti, pat apzināti pretlikumīgi lēmumi dažādu "ienesīgu", ar pašvaldību "atbildīgajiem locekļiem" cieši saistītu projektu labā, kā arī citos līdzīgi "diskutablos" veidos realizētas "shēmas" papildus "peļņas" iepludināšanai "priekšstāvju" bezizmēra kabatās, jau ir kļuvuši par tradicionālu "pieeju" politekonomiskās varas turēšanas un realizācijas SISTĒMAS ietvaros arī "uz vietām"? Tiesiskais nihilisms vai pašvaldību "tautas kalpu" un funkcionāru diletantisms?..." ( apt. cit. - iz "Kas notiek Latvijā?" w-resursa: http://www.knl.lv )
Atsevišķi Ķekavas novada domes deputāti vēlas piketēt pret ieceri reorganizēt novada kultūras namus (lasīt vairāk>>)
 
 
 
# # #
 

A.Ancāns lūdz palīdzību darbiniekiem, kurus grasījās atlaist.

 
# # #
 
Ķekavas vara sašķobījās.
Pirmdienas rīts Ķekavā sākās kā stāstā minēts "...muļķu zemē atausa gaisma un sākās rosība..."
Arī Ķekavas rīts sākās ar virkni paziņojumu, ka pagājušās ceturtdienas domes lēmums par kultūras likvidēšanu novadā ir neizprasts, vai ne tā pateikts vai vēl kaut kas. Liela daļa deputātu apbraukā pašvaldības iestādes attaisnojoties par pieņemtiem lēmumiem. Pēc neoficiālas informācojas domē noriss spraigs darbs, jo pēc sestdienas notikumiem Baložu kultūras namā, pret kuriem krasi iestājās domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš, varas deputāti mēģina pastutēt savas sašķobījušās rindas. Kā sods par novada iedzīvotāju aizstāvēšanu varētu būt J.Krūmiņa noņemšana no ieņemamā amata, piedāvājot šo vietu citam - paklausīgākam deputātam.
 
# # #
 
Artūrs Ancāns 4.04.2011. plkst. 00.07 publiski paziņo, ka kultūras namu reorganizācijas  rezultātā darbu zaudēs četri darbinieki un tas ļaus ietaupīt 40 000 LVL gadā.
Kuri būs šie darbinieki? Vai tie trīs nakstsargi Ķekavas kultūras namā, kuri ir tik neizdevīgi, jo saņem vismaz 600 latu mēnesī?
(publiskais paziņojums>>)
 
# # #
 
Roberts Jurķis publiski atzīst Baložu kultūras nama uzlaušanas faktu (lasīt vairāk>>)
 
# # #
 
 
# # #
 
Jurķis atriebjas kultūras namiem par "Laša kundzi"
(papildināta)
Domes deputāti, vai kāds no tiem vienpersoniski, Roberts Jurķis, Juris Jerums un Ivans Pihtovs šodien, 2.aprīlī, neilgi pirms kultūras nama direktores atgriešanās no bērnu ansambļa skates Ozolniekos, uzdeva pašvaldības policijai aizturēt un iebiedēt Baložu kultūras nama saimniecības pārzini un patvaļīgi, bez pamatojuma un nepieciešamības, uzlauza piecas Baložu kultūras nama durvis. Ierodoties notikuma vietā R. Jurķis paziņoja A.Adatam un A.Platperam, ka tās ir viņa (Jurķa) atriebības par 14. novembra (Baložu pilsētas dibināšanas diena) pasākumu. Domājams, Jurķim bija pretenzijas pret dziesmas "Laša kundze" izpildījumu.
Situācija kultūras namā normalizējās tikai pēc A.Adata, A.Platpera, P.Geka, V.Varika un I.Leišavnieka iejaukšanās.
Jurķis bija spiests piekrist A.Adatam, ka tikai mierīgi sarunājoties ar darbiniekiem ir iespējams organizēt pasākumus. A.Adats atrisināja samilzušo problēmu un pierunāja darbiniekus novadīt teātra izrādes organizēšanu, bet R.Jurķis apsolīja pārtraukt sankcijas pret kultūras nama darbiniekiem. Pēc tam kad I.Pihtovs ar Baložu komunālās saimniecības darbiniekiem atremontēja sabojātās durvis, visi nemiernieki pameta kultūras nama telpas.
Tiem, kas personīgi nepiedalījās šajā pasākumā un arī citiem tiek piedāvāts detalizētāks izklāsts: (lasīt šeit>>)
(papildināta)
P.s. Domes deputāts Ivans Pihtovs 3.04.2011. oficiāli norādījis, ka viņam nav nekāda sakara ar saimniecības pārziņa aizturēšanu un noliedz līdzdalību kultūras nama durvju uzlaušanā. 4.04.2001. deputāts Ivans Pihtovs A.Adatam norāda: "...Info kuru J'ūs uzlikāt mājās lapa neatbilst patiesībai kārtējo reizi. Lūdzu atvainotieis un izņemt Jūsu traktējumu kārtējo reizi, jums vel 12 stundas palika...".?
Baložu kultūras nams. Tiek piemeklēti instrumenti durvju remontam.A.Adats ir neizpratnē, bet atvainojas par jebkuru Info, kurš uzlikts mājās lapa un neatbilst patiesībai kārtējo reizi. A.Adats no teksta saprot, ka kādai cilvēku grupai ir apdraudējums pēc 04.04.2011. plkst.19.00, tādēļ aicina visiem būt piesardzīgiem.
Attiecībā uz notikumiem Baložu kultūras namā A.Adats paskaidro, ka  ierodoties notikuma vietā viņš personīgi redzēja Baložu komunālās saimniecības darbiniekus demontējot salauztās durvju slēdzenes. Tā kā deputāts Ivans Pihtovs nenorāda, kurš tieši un vai vispār ir devis uzdevumu aizturēt saimniecības pārzini un uzlauzt kultūras nama durvis, pastāv iespējamība, ka  policija veikusi aizturēšanu un Baložu komunālās saimniecības darbinieki uzlauzuši durvis pēc pašu iniciatīvas. Noslēgumā A.Adatam ir tikai viens jautājums - kādēļ domes deputāts, drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes komitejas priekšsēdētājs un Baložu komunālās saimniecības izpilddirektors Ivans Pihtovs visu laiku atrodoties šajās telpās neko nedarīja lai novērstu šo patvaļu?
 
# # #
 
Kā ziņoja izrādes "Sekss un Grēkpilsēta"režisors Oļegs Šapošņikovs izrādes rādīšana šodien, 2.aprīlī ir apdraudēta, jo Kultūras aģentūras p.i. A.Ancāns nav nodrošinājis, lai brīvdienā darbinieki drīkstētu novadīt šo, visnotaļ svarīgo pasākumu. Kārtējo reizi tiek pierādīts, ka A.Ancāna birojs ir ļoti inerts un nespējīgs organizēt kultūras dzīvi. Kā ziņoja O.Šapošņikovs - šī ir ārkārtas situācija, kura radītu zaudējumus un pasākuma nenodrošināšanas gadījumā tam būs liela rezonanse.
Kā ziņo acu liecinieki, tad Baložu kultūras namu Skolas ielā 4, Baložos ielenkusi municipālā policija un domes priekšēdētājs R.Jurķis mēģina iekļūt tajā. Saprotams, ka kultūras aģentūras funkcijas uzņēmies pats reformas iniciators Roberts Jurķis.
 
# # #
 
1.aprīlī  Ķekavas kultūras namā ap 300 apmeklētāju, stāvus klusēdami, protestēja pret pie varas esošo novada domes deputātu patvaļu.
1.aprīlī  Ķekavas kultūras namā notika tradicionālā pašdarbnieku izrāde "Par vienu latu". Augstvērtīgi sagatavotās izrādes noslēgumā tika paziņots domes lēmums - atlaist kultūras namu darbiniekus.
 
# # #
 
A.Ancāns, laikam baidoties no saviem darbiniekiem, J.Jeruma pavadībā apbraukā kultūras iestādes un dala paziņojumus par darbinieku atlaišanu .
 
# # #
 
A.Adata publiskais paziņojums (lasīt šeit>>)
 
# # #
 
Kultūras aģentūras vērtēšanas komisija R.Jurķa vadībā vērtējusi tikai "nevēlamos" darbiniekus, nevērtējot visu aģentūras darbinieku darbu.
 
# # #
 
Ķekavas novada domes pie varas esošie deputāti un viņu ielikteņi savu atalgojumu un labklājību ir gatavi balstīt uz novada iedzīvotāju kauliem!
Iedzīvotāj! Vai tu zini ko viņi ar Tevi izdarīs rīt?
Pēc tam, kad novada domes deputāti aizliedza celtniecību uz kāda īpašnieka zemes, tam tika aprēķināts visaugstākais nekustamā īpašuma nodoklis un atvilkts no pensijas! Tagad viņam jāapmaksā arī tiesu izpildītāju aprēķinātais cenrādis - vairāk kā 500 latu virs nodokļa.
Viņi par jums domā!
 
# # #
 
Ancāns ir ļoti tuvu savam vērtējumam - Ķekavā kultūra būs "Nulle".
 
Šodien, 31.martā pēc karstām, gandrīz divu stundu deputātu debatēm, domes ārkārtas sēdē tika nolemts veikt strukturālu reformu kultūras agentūrā, kā rezultātā tiks likvidētas 16 vadošās darba vietas kultūras namos. (Lasīt šeit>>)
Par pieredzējušu kultūras namu vadītāju atbrīvošanu politisku motīvu dēļ, nobalsoja:
Baložnieki- Roberts Jurķis, Juris Jerums,  Lauma Žilko, Edmunds Veispals, Maksims Volkovičs, Ivans Pihtovs.
Ķekavnieki- Arnolds Keisters, Igoris Malinauskas.
Daugmaliete- Līga Voldeka. (Kā var ticēt tādai Līgai, kura nobalsoja pat par savu atbalstītāju un partijas biedru Ilzes Reinholces, Jāņa Sandra Patmalnika un Aijas Pizānes atbrīvošanu)
Pret kultūras dzīves sagraušanu nobalsoja:
Baložnieks- Andis Adats.
Ķekavieši- Pēteris Geks, Arvīds Platpers, Ilgonis Leišavnieks un Valts Variks.
Atturējās:
Linda Danileviča un Juris Krūmiņš. Juris Krūmiņš pauda sašutumu par šādu koalīcijas slepeno rīcību un apšaubīja, ka varēs skatīties novada iedzīvotājiem acīs.
Deputātu frakcija "Savam Novadam" nosoda vadošo kliķi, kura pati nav spējusi saliedēt iedzīvotājus, izsaimniekojusi budžeta līdzekļus un ar svešinieku rokām dara savus netīros, atriebīgos darbus.
Kā neoficiālā sarunā norādīja Roberts Jurķis - no trim prioritātes objektiem (Daugmales bērnudārza, Baložu sporta kompleksa un Ķekavas sākumskolas) šajā sasaukumā izdosies realizēt tikai Daugmales nestandarta peldbaseinu, kurā pat vietējas nozīmes sacensības nebūs iespējams organizēt tā nepareizo izmēru dēļ (10m X 16m). Nemākulīgās saimniekošanas dēļ Baložu skolai sporta zāles nebūs un Ķekavas sākumskola netiks uzsākta, toties alga domes priekšsēdētājam ~1700 Ls, viņa vietniekam ~1500 Ls un četriem komiteju priekšsēdētājiem ~1200 Ls ir lielākā Latvijā.
Tas tikai tāpēc, ka likteņus lemj ienācēji deputāti un viņu pakalpiņi - algotņi!
P.s. Tiek atbrīvots tāds darbinieku skaits, kāds paziņoja, ka A.Ancāns melo...

# # #
 
VAI TIEŠĀM NEĻAUS "ČIKĀGAS PIECĪŠU" PĒDĒJO KONCERTTURNEJU ORGANIZĒT BALOŽU KULTŪRAS NAMĀ?
LAI, IESPĒJAMS, NEPIEĻAUTU "ČIKĀGAS PIECĪŠU" PĒDĒJO KONCERTTURNEJU BALOŽU KULTŪRAS NAMĀ, DOMES VADĪBAI TIEK MELOTS. A.ANCĀNS BIEDĒ DOMI AR 5000 LATU IZMAKSĀM ŠĪ VĒSTURISKĀ KONCERTA ORGANIZĒŠANAI UN APŠAUBA TĀ RENTABILITĀTI. PATIESĀS IZMAKSAS IR 3060 LATU UN TO IESPĒJAMS ATPELNĪT. TURKLĀT, ŠĀDS KONCERTS TIKAI CELTU KULTŪRAS DZĪVES PRESTIŽU.
Iespējams, šādu rīcību izskaidro nesenās domstarpības, kad ar A.Platpera palīdzību R.Paula koncerts tika organizēts Ķekavas kultūras namā nevis Doles "koncertzālē" un A.Ancānam nebija iespējas izrādīt savas, it kā, organizātoriskās spējas. Iespējams, tas tāpēc, ka A.Ancāna iepirktie koncerti ar summām līdz tūkstots latu atpenīja tika kādu simtu, radot ievērojamus zaudējumus budžetā. Līdz šim, diemžēl, nav novērota A.Ancāna konsekventa, plānveidīga uz attīstību tendēta darbība.
P.s. A.Ancāns nav piedalījies "Čikāgas piecīšu" koncerta organizēšanā Baložu kultūras namā, un, domājams, Saulkrastu dome, kurā A.Ancāns ir deputāts, arī vēlētos savā kultūras namā šo dzīvo "LEĢENDU"!
 
# # #
 
Ar RETRO DISCO balli noslēdzas Baložu pilsētas kultūras nama pasākumu cikls veltīts 8. martam - Sieviešu dienai.
Retro Disco 2011 Baložos  Retro Disco laureāti. No kreisās: divi 1. vietas ieguvēji, Retro Disco organizators, 2. vietas ieguvēji un trešās vietas ieguvēja.  Retro Disco Baloži 2011 uzvarētāji  Retro Disco 2011 2. vietas ieguvēji  
 
 
 
 
 
Sirsnīgi sveicam visas sievietes starptautiskajā sieviešu dienā - 8.martā
 
 
 
 
Baložu cālis 2011Baložu pilsētas Kultūras namā 5.martā notika konkurss "Baložu Cālis 2011"
 
 
 
# # # 

Tiek ieviesta "Drauga karte":

1.  lai paceltu kultūras pasākumu cenas

2. lai sašķeltu iedzīvotāju grupas

3. lai iegūtu nelegālus līdzekļus nemaksājot nodokļus u.c (lasīt vairāk>>)

#

Novada vadība " Drauga karti" pamato ar pozitīvo pieredzi Siguldā. Bet kā ar šīs kartes ieviešanu Siguldā ir patiesībā? (skatīt vairāk>>)

# # #

Deputātu frakcija "Savam novadam" uzskata domes darbu par formālu, gadījumā, kad vienam no apmēram 20 Ķekavas novada iedzīvotājiem - Černobiļas dalībniekam, Baložu pilsētas iedzīvotājam, V.Novikovam atteica iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi tikai tāpēc, ka viņa īpašums ir lētāks nekā dome pieņēmusi par nepieciešamu. Iespēju piešķirt nodokļa atvieglojumus:
 atbalstīja P.Geks, I.Leišavnieks, L.Danileviča,
bet šādu iespēju noraidīja R.Jurķis, J.Krūmiņš, A.Keisters, I.Pihtovs

# # #

Baložu pilsētas kultūras nama darbiniece Aija Pizāne ir apbalvota ar 1991.gada barikāžu balībnieces Goda zīmi.

Aija Pizāne

Aija Pizāne

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvita Āboltiņa pasniedz piemiņas zīmes barikāžu varoņiem

# # #

Pēc kārtējās Ķekavas novada domes sēdes, kurā domes priekšsēdētājs nepārtraukti centās deputātiem "aizbāzt" mutes un ilgstoši ignorē mūsu deputātu brīdinājumus un ierosinājumus, Ķekavas novada domes opozīcijas deputātu frakcija "Savam Novadam" 24.02.2011. pieņēma lēmumu:
 
Lai izskaidrotu sabiedrībai patieso situāciju Ķekavas novadā un censtos novērst apdraudējumu pašvaldības veiksmīgai attīstībai
2011. gada martā organizēt tikšanos ar novada iedzīvotājiem un preses konferenci ar preses un televīzijas piesaistīšanu.
# # #

Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras direktora vietas izpildītājs Artūrs Ancāns liedz Baložu kultūras namā kasei strādāt iedzīvotājiem "draudzīgā" laikā.

Kā pastāstīja kāda Baložu kultūras nama apmeklētāja, tad pēc jaunā gada, lai izpildītu apmeklētāju lūgumu, Baložu kultūras nams ierosināja izmainīt kases darba laiku no otrdienas rīta uz otrdienas vakaru. Tomēr, izskatot šo piedāvājumu Kultūras aģentūras direktora v.i. Artūrs Ancāns ar strupu "nē" esot atteicis šādu iespēju.

Šis ir kārtējais jaunā novada darbības pierādījums, ka Baložu iedzīvotāju vēlmes novada vadībai neinteresē!

# # #

Mūrniece ar miglainiem izteicieniem skaidro savu demisiju

# # #

Deputātu frakcija "Savam Novadam" iebilst pret Kultūras aģentūras vadības veidoto "Drauga kartes" politiku, jo tā ir vērsta uz iedzīvotāju šķelšanu un , iespējams, veicina iedzīvotājus mānīties.

Novadā ievieš "Drauga kartes" to patiesā jēga slēpjas uzdevumā:

...Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūsu darbinieki "Drauga kartes" piedāvā visiem cilvēkiem bez izņēmuma. Lūdzu, pārliecinieties, ka anketas tiek aizpildītas pareizi, visas sadaļas un saprotamā rokrakstā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvanīt... 
...Informēju, ka šobrīd norit darbs pie jaunajiem izcenojumiem. Kultūras aģentūra bezmaksas pasākumus vairs neorganizēs (izņemot bibliotēkas pasākumus, kuri saistīti ar Valsts bibliotēkas darbību, Baznīcas pasākumiem, vai citiem specifiskiem gadījumiem). Visos līdz šim bijušajos bezmaksas pasākumos Ķekavas novadā deklarētie cilvēki turpmāk varēs bez maksas iekļūt ar "Drauga karti"...
Visas pasākumu cenas, kādas Jums ir bijušas līdz šim un kādas bijāt iecerējuši turpmāk, tagad būs pieejamas tiem cilvēkiem, kuriem būs "Drauga karte". Bez "Drauga kartes", lūdzu, uzrēķināt papildu maksu (izņēmums ir gadījumi, kad biļetes pārdod cits pasākuma organizētājs, kura darbība nav tiešā vidā saistīta ar aģentūru), simboliski, izvēloties attiecīgo starpību LVL 0,50; LVL 1,00 vai LVL 2,00... (pilns teksts>>)
UZMANĪBU IEDZĪVOTĀJIEM!
Parakstot "Drauga kartes" iegūšanai paredzēto anketu Jūs piekrītat, ka Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra izmantos jūsu personas datus.
 
VAI JŪS INTERESĒ KURAI FIRMAI TIKA PĀRSKAITĪTA NAUDA PAR "DRAUGA KARTI" UN CIK TĀ IZMAKSĀ PATIESĪBĀ?
 
VAI JŪS ZINĀT, KUR PALIEK JŪSU IEMAKSĀTĀ NAUDA PAR "DRAUGA KARTI" ?
 
VAI JŪS ZINĀT CIK JUMS IZMAKSĀS KULTŪRAS PASĀKUMI, JA TOS APMEKLĒS TIKAI NOVADĀ DEKLARĒTIE IEDZĪVOTĀJI?
 
VAI JŪS INTERESĒ, KĀPĒC UZ APTAUJAS ANKETAS JĀNORĀDA JŪSU VĀRDS UN DZĪVES VIETA?
 
VAI JŪS INTERESĒ KĀ TIKS IZMANTOTI JŪSU PERSONAS DATI?
 
#Pēc sludinājuma avīzē aizpildīju anketu gāju pēc "Drauga kartes". Rakstīts bija - saņemt, bet tur paprasīja 1 Ls. Melo agentūra vai Bibliotēka?
 
# # #

Pēc LR valsts prezidenta Valda Zatlera vizītes Ķekavas novadā, izskatot frakcijas deputāta Pētera Geka iesniegumu, Ķekavas novada domes deputātu frakcija "Savam Novadam" 10.02.2011. pieņēma lēmumu:

1. Ņemot vērā LR valsts prezidenta aktīvo darbību valsts iekšpolitisko un ārpolitisko jautājumu risināšanā, novadu akūto problēmu izpratni un cieņu sabiedrībā, frakcija "Savam Novadam" aicina LR Saeimu un Saeimas prezidiju virzīt Valdi Zatleru uz prezidentūras otro termiņu.

2. Lūgt Ķekavas novada domei kārtējā domes sēdē izskatīt frakcijas "Savam Novadam" ierosinājumu aicināt LR Saeimu un Saeimas prezidiju virzīt Valdi Zatleru uz prezidentūras otro termiņu.

3. Lūgt Latvijas novadu un pilsētu domes savās domes sēdēs izskatīt Ķekavas novada domes frakcijas "Savam Novadam" ierosinājumu aicināt LR Saeimu un Saeimas prezidiju virzīt Valdi Zatleru uz prezidentūras otro termiņu.

# # #

Deputātu frakcija "Savam Novadam" un tās atbalstītāji sveic aktīvākos novada, tostarp arī Baložu, sportistus.

2010.gada 7.janvārī, Ķekavas kultūras namā, tika sumināti novada aktīvākie sportisti. Visu sveicēju starpā sportistus sveica un pateicības izsniedza arī deputātu frakcija "Savam Novadam"(A.Adats, P.Geks, A.Platpers) un tās atbalstītāji (V.Variks, I.Leišavnieks). Deputātu frakcijas vadītājs Andis Adats savā uzrunā norādīja:

Pārstāvot deputātu kopu, pateicos visiem Ķekavas novada sportistiem par augstajiem sasniegumiem, kā vietējās nozīmes, tā arī starptautiskajās sacensībās. Prieks par lielo nominantu pulku, bet tomēr apzinamies, ka daudz vairāk sportisti palikuši ārpus šīm viesmīlīgajām telpām. Novēlam lai arī viņu sniegums tiktu novērtēts ar tādām vērtīgām pašvaldības balvām kā šovakar.

Mūsu deputātu kopa ir kā pastarīši lielajā deputātu saimē. Mēs laikam viņiem neesam vēl sevi pierādījuši kā lemtspējīgi, tādēļ pie pašvaldības budžeta veidošanas mūs nepielaiž un rezultātu skaitīšanu mums neuztic. Tomēr patīkami, ka domes priekšsēdētājs savā šīvakara uzrunā min, ka jūs savus sportiskos panākumus esat veltījuši "Savam Novadam". Tādēļ mēs, deputātu frakcija "Savam Novadam", cenšamies sākt kādus mazos "labos" darbiņus pēc savas saprašanas, cerot, ka mūsu veikumu novērtēs un kādreiz uzticēs kādu nopietnāku uzdevumu. Šodien mēs nolēmām no saviem skopajiem uzkrājumiem sumināt savus kolēģus - sportiskākos domes deputātus:

1. deputāts, kurš ziedo sevi un darbu domē, lai nestu savu slavu pasaulē. Atgriežoties mājās vienmēr atved lielu klāstu ar medaļām, kuras iegūtas pasaules mēroga sacensībās - Inārs Beļinskis;

2. deputāts, kurš kā maza skudriņa brīvajā laikā tekalē pa novada apkaimi meklējot vietas, kur organizēt jaunas sacensības, bet darba laikā mēģina iesaistīt sporta aktivitātēs ikkatru novada iedzīvotāju - Lauma Žilko

# # #

Sagaidot 2011. gadu Titurgā netika uzstādīta neviena no ielu laternu dekorācijām, kuras iepriekšējos gados tika gatavotas tieši Baložu pilsētas izrotāšanai Ziemassvētkos. Atsevišas no šīm dekorācijām bija novērojamas Jaunatnes ielā iepretī domes priekšsēdētāja mājai.

Iepriekšējos gados sagatavotās dekorācijas pietika visu centrālo ielu dekorēšanai.

#

Sirsnīgi sveicu visus pilsētas iedzīvotājus šajos klusajos un gaišajos Ziemassvētkos!

Neskatoties uz ikdienas grūtībām un raizēm novēlu ikkatram atrast spēku apstāties dienišķajā steigā, palūkoties apkārt, pārdomāt un pārvērtēt ko esi darījis sev un apkārtējiem. Lai atrodas spēks lūgt piedošanu tam, kam pāri nodarīts un teikt labus vārdus tam, kas neievērots.

Novēlu Jums pacietību, izturību, laipnību un spēju uzsmaidīt otram, pat tad ja ir grūti. Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2011.gadu!

Andis Adats

#

Vai Ķekavu sagaida Ādažu liktenis?
 
2010. gada 18.martā dome nolēma apturēt Baložu vidusskolas sporta kompleksa būvniecību. Jau tad opzīcijas deputāti norādīja, ka tas radīs nopietnus zaudējumus. Tikai pusgadu vēlāk atkal tika pieņemts lēmums turpināt sporta kompleksa celtniecību. Šāda rīcība būtu apsveicama, ja tikai neatklātos, ka tagad jāmaksā par 1,4 miljoniem eiro dārgāk, nekā nelaužot līgumu. Izbrīnija degsme ar kādu tika aizstāvēts lēmums par naudas iztērdēšanu, nevis veikts plānveidīgs darbs sakārtojot darbus secībā, kas ļautu izvairīties no šādas pārmaksas un kreditēšanas.
 
Šo darbību rezultātā Ķekavas novada dome pirms sešiem mēnešiem laužot līgumu ar būvfirmu, kura bija apņēmusies uzbūvēt par zemāku cenu un uzsākusi būvniecību, ir radījusi pašvaldībai 1061227,40 (viens miljons sešdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņus latus) zaudējumus. (skatīt šeit>>)

#

Šodien Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs apmeklēja Ķekavu, kur piedalījās līguma parakstīšanā starp Ķekavas novada Domi un Baložu Dievmātes Bogoļubskas ikonas pareizticīgo draudzi.
Līgums nosaka zemes gabala nomas noteikumus, kas piešķirts Ķekavas novadā  pirmās pareizticīgo baznīcas celtniecībai. Dokumentu parakstīja Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis un virspriesteris Oļegs Peļevins, Rīgas Erceņģeļa Mihaila baznīcas un Baložu Dievmātes Bogoļubskas ikonas pareizticīgo draudzes pārzinis.
Līguma parakstīšana notika pilsētas Tautas namā, tajā piedalījās arī Latvijas Evaņģēliski – luteriskās Baznīcas Ķekavas un Doles draudžu mācītājs Raivis Martinsons, ķekavas novada Domes deputāti un baložu draudzes aktīvisti.
Pasākuma noslēgumā Visaugstisvētītais metropolīts Aleksandrs iepazinās ar pilsētas novadpētniecības muzeju un atstāja ierakstu tā goda viesu grāmatā.
LPB preses dienests

#

Baložu pilsētas 1. vīru koris sveic visus Baložu pilsētas iedzīvotājus.

2010.gada 14.novembrī Baložu kultūras namā norisinājās Baložu pilsētas 19. un Latvijas Republikas 92. proklamēšanas gadadienai veltītais svinīgais koncerts. (skatīt vairāk>>) 

#

Vakaros, tumsas aizsegā, Baložos un Ķekavā pie iedzīvotājiem ierodas policijas pārstāviji, lai pārbaudītu, vai nav viltoti iedzīvotāju paraksti. Tiek apmeklēti tikai tie iedzīvotāji, kuri izteikuši viedokli par Baložu un Ķekavas sadalīšanu kopā ar radiem, vai nav norādījuši personas kodu. Šī pasākuma iniciatori ir Ķekavas domes deputāti, kuriem nav vēlmes ieklausīties sabiedrības viedoklī un šādā veidā gribētu apspiest sabiedrības līdzdalību pašvaldībai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Lai viss izskatītos iespaidīgāk, tiek izmantotas pat bākugunis.

Augusts 2020
POTCPSS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

© 2009 www.balozipilseta.lv. Visas tiesības aizsargātas

Top.LV
eXTReMe Tracker